Služby Personálnej agentúry iw.sk a Appel Counselling

Pre firmy

Hľadám zamestnancov

Appel Counselling

Executive search

Plánujete obsadiť pozície v oblasti vyššieho a top manažmentu?   Je pre Vás náročné nájsť dostatočne kvalifikovaných a výkonných kandidátov?  

iw.sk

Personálny leasing

   

iw.sk

HR Outsourcing

 

Appel Counselling

Personnel Select

Plánujete obsadzovať nové pracovné pozície?   Máte dlhodobo otvorené pozície, ktoré neviete obsadiť?   Ste príliš zaneprázdnení a nemáte dostatok času na nájdenie kvalitného kandidáta?

Appel Counselling

APPEL REFERENCES®

Prečo získavať referencie? Čo sú APPEL REFERENCES®? Prečo využiť APPEL REFERENCES®?  

Prepúšťanie zamestnancov

Appel Counselling

Personnel projects

Personnel audit. Audit manažérskych kompetencií. Assessment centrum. Outplacement.

Appel Counselling

Outplacement

„Každý vzťah sa niečím začína, určitým spôsobom prebieha a takisto končí. Jeho kvalita sa neprejavuje na začiatku, ale práve vtedy, keď sa všetko končí.“   Anglický výraz outplacement znamená podporu a pomoc človeku v situácii, v ktorej sa nachádza pri strate zamestnania.

iw.sk

reŠtart – príprava na pracovný pohovor

  Ste nútený znižovať počty zamestnancov?  

Vzdelávanie a poradenstvo

Appel Counselling

Personnel projects

Personnel audit. Audit manažérskych kompetencií. Assessment centrum. Outplacement.

Appel Counselling

reŠtart – príprava na pracovný pohovor

Ste v dnešnej ekonomickej situácii nútený znižovať počty zamestnancov?

Identifikácia tréningových potrieb

 Predmetom identifikácie tréningových potrieb zamestnancov sú názory, postojové preferencie a ďalšie informácie týkajúce sa aktuálneho stavu v sledovanej oblasti. Následné poznanie vnútrofiremnej situácie umožňuje manažmentu správnu orientáciu rozhodnutí v personálnej i sociálnej sfére.

Analýzy, audity a poradenstvo

Appel Counselling

Personnel audit

Personálny audit je poradenskou službou zameranou na objektívne a kvalifikované zhodnotenie osobnostného a profesionálneho potenciálu pracovníkov. Táto služba ponúka audit ľudských zdrojov a poskytuje komplexný obraz o personálnej situácii v organizácii.

Appel Counselling

Audit manažérskych kompetencií

Manažérsky audit je poradenská služba predstavujúca kvalifikované a nezávislé posúdenie manažérskeho potenciálu firmy.

Appel Counselling

Assessment centrum

Inak nazývané aj hodnotiace centrum dáva odpoveď na otázku, ako zefektívniť výberové konanie. Je to skupinový výber zamestnancov, kde je základnou metódou výberu selekcia a porovnávanie uchádzačov o zamestnanie.   Prebieha s pomocou metód ako sú:  

Appel Counselling

Mzdové analýzy - odmeňovanie zamestnancov

Cieľom mzdovej analýzy je poskytnúť manažmentu firmy relevantné informácie na stanovenie platových hladín a systému odmeňovania v spoločnosti. Mzdová analýza poskytuje cenné informácie i o vývoji a trendoch v odmeňovaní pracovníkov v jednotlivých odvetviach.

Appel Counselling

APPEL REFERENCES®

Prečo získavať referencie? Čo sú APPEL REFERENCES®? Prečo využiť APPEL REFERENCES®?  

Appel Counselling

Personnel projects

Personnel audit. Audit manažérskych kompetencií. Assessment centrum. Outplacement.

Pre uchádzačov

Hľadám prácu

iw.sk

Zaregistujte sa

V prípade, že ste momentálne bez práce, prípadne zvažujete o zmene zamestnania, neváhajte a zaregistrujte sa do našej databázy. Získate tým možnosť zaradenia do výberových konaní na pracovné pozície bez potreby denného sledovania nových pracovných ponúk.

Appel Counselling

Online dotazník

iw.sk

Voľné pracovné pozície

Hľadáte zamestnanie. Pozrite si aktuálny zoznam voľných pracovných pozícii v personálnej agentúre iw.sk

Vzdelávanie a poradenstvo

iw.sk

Testy

Manažérske zručnosti

Komplex tréningových modulov zameraných na posilnenie strategických manažérskych zručností

Obchodnícke zručnosti

Komplex tréningových modulov zameraných na posilnenie obchodníckych zručností.

Soft skills

Komplex tréningových modulov zameraných na rozvoj osobnostného potenciálu.

iw.sk

reŠtart – príprava na pracovný pohovor

Je Vaša pozícia ohrozená alebo hľadáte nové kariérne výzvy? Na zvýšenie Vašej šance uspieť na trhu práce Vám poskytneme prípravu, ktorá Vám pomôže získať novú pracovnú ponuku.