ServiceNow Senior Developer

Tlačiť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

Popis práce

Ako vývojár ServiceNow sa budete úzko podieľať na realizácii projektov ServiceNow pre našich zákazníkov, ktorí pôsobia v oblastiach ako zdravotníctvo, verejná služba alebo digitálna televízia na celom svete (DE / AU / US / UK).

Vzhľadom na variabilitu projektu bude mať Senior ServiceNow Developer možnosť pracovať s témami ako Active Directory, Orchestration, CMDB, Discovery, Mapovanie služieb, Správa udalostí, Aplikačná architektúra v podniku (webové služby, prístup k údajom a vytrvalosť, klient / server atď.), ITOM, atď. Zodpovedá za zabezpečenie štandardnej konfigurácie a prispôsobenia softvéru vrátane správy pracovných postupov, zostavovania zostáv, importu údajov, integrácie, vlastného skriptovania a integrácie softvéru tretích strán a implementácie softvéru Klientske skripty, zásady používateľského rozhrania, akcie používateľského rozhrania, zahrnutie skriptov, obchodné pravidlá. ServiceNow Developer bude zodpovedný aj za používateľské rozhranie, pracovné postupy, činnosti spojené s vývojom aplikácií, nové aplikácie, nové moduly a bude úzko spolupracovať s IT a obchodnými tímami pri vývoji a zdokonaľovaní funkcií služby ServiceNow. Naše projekty ServiceNow kombinujú procesné poradenstvo založené na ITIL a implementáciu nástrojov v súlade s agilnými metódami (scrum).

 

Ponúkaný plat: 

1 800€ - 2100€

Termín nástupu: 

ihneď

Termín ukončenia výberu: 

30.06.2020

Ponúkame: 

    Príležitosť pre Senior Developer byť súčasťou nášho profesionálneho tímu ServiceNow.
    Senior vývojár bude musieť byť schopný identifikovať potreby zákazníkov a interpretovať požiadavky zákazníkov.
    Senior Developer bude implementovať (vyvíjať) riešenia na základe definovaných požiadaviek a bude dodržiavať osvedčené postupy / dohodnuté štandardy ServiceNow.

Veľký stupeň slobody.
    Schopnosť prevádzkovať platformu ServiceNow pri úzkej spolupráci s vývojovým tímom.
    Táto rola ponúka veľkú autonómiu.
    Senior ServiceNow Developer stále patrí do tímu a môže využiť kolaboratívny charakter platformy ServiceNow.
    Táto rola umožňuje aj prácu na diaľku na plný úväzok alebo pracovné prostredie v našej košickej kancelárii (na základe preferencie uchádzača).
    Zamestnávateľ sponzoruje aj ďalšie osvedčenia ServiceNow.


 

Druh pracovneho pomeru: 

plný úväzok

Informácie pre uchádzača: 

    Zodpovedá za technické špecifikácie a implementáciu integrácií ServiceNow.
    Poskytovanie administratívnej podpory funkcií (správa používateľov / údržba iných súborov údajov).
    Konfigurácia / prispôsobenie / vývoj požiadaviek na základe identifikovaných príbehov / úloh.
    Údržba a neustále zlepšovanie procesov, noriem, politík, pracovných metód a nástrojov.
    Poskytujte rozšírenú podporu pri riešení problémov, odstraňovaní chýb a vykonávaní analýzy príčin.
    Vyvíjajte a dokumentujte dizajn, riešenie a architektúru.
    Údržba, správa, kontrola a zlepšovanie existujúcich riešení spolu s testovaním.
    Pri určovaní funkcií spolupracujte a koordinujte prácu s architektmi, konzultantmi a ostatnými staršími kolegami.
    Navrhujte a vyvíjajte technické riešenia zložitých obchodných potrieb / problémov alebo pre podnikové projekty.
    Navrhnite a rozvíjajte dôkazy o konceptoch, prípadoch použitia a riešeniach na analýzu údajov.
    Navrhujte a vyvíjajte logické dátové modely, ktoré spĺňajú požiadavky zákazníkov / aplikácií.
    Navrhnite nové spôsoby riešenia problémov pomocou platformy ServiceNow.
    Mentor, tréner, školiteľ a podpora juniorských kolegov.
    Dodržiavajte všetky postupy a procesy.
    Ďalšie povinnosti stanovené zodpovedným manažérom alebo vedúcim tímu.

 
Požadované zručnosti

    Minimálne 5+ rokov praxe s platformou ServiceNow (min. 3 roky pre skúsenú úroveň).
    skúsenosti s podporou implementácie, správy, konfigurácie a vývoja.
    skúsenosti s vývojom služby ServiceNow - zahŕňajú skriptovanie, konfiguráciu nástrojov, prácu na návrhu, technickú konfiguráciu a vývoj (vyžaduje sa vysoká úroveň skúseností a odbornosti).
    Zručnosť, ktorá sa má vyvíjať na platforme ServiceNow, vrátane vytvárania a / alebo prispôsobovania základných aplikácií.
    Skúsenosti s vývojom v niektorom z nasledujúcich programovacích jazykov: JavaScript, PHP, C, Java, Perl, HTML alebo HTML 5.
    Vytvára sa podrobná dokumentácia.
    Znalosť procesov ITIL.
    Skúsenosti s agilnou filozofiou / rámec procesu Scrum.

 Dodatočné zručnosti

    Certifikácia nadácií ITIL
    Certifikácia vývojárov aplikácií ServiceNow
    Certifikácia špecialistu na implementáciu ServiceNow

 jazyky

Angličtina - stredne pokročilý

Nemecká výhoda

 Sof zručnosti

- Rozvíjané schopnosti na riešenie problémov a analytické schopnosti

- Analyzujte potreby používateľov

- Kritické myslenie

- Pozor na podrobnosti

- Riešenie problémov

- Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti, zaobchádzanie s klientom

- Flexibilita

- Tímová práca


 

Pracovná ponuka je z oblasti: 

Informačné technológie

Jazykové znalosti: 

Anglický jazyk
B2
Nemecký jazyk
B2

Máte záujem o túto pozíciu?

Vyplňte krátky formulár a naši pracovníci Vás budú kontaktovať

 

Súbor musí byť menší ako 5 MB.
Povolené typy súborov: pdf doc docx.