Odborný zástupca vo verejnej lekárni/Zodpovedný farmaceut

Tlačiť

Miesto výkonu práce: 

Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

vykonáva činnosti odborného zástupcu verejnej lekárne v plnom rozsahu

 • objednáva liečivá, zdravotnícke pomôcky, dietetické potraviny, voľnopredajný tovar, farmaceutické suroviny a prostriedky zdravotníckej techniky v potrebnom množstve a kvalite
 • preberá dodávky, vykonáva fyzickú a odbornú kontrolu, vybavuje reklamácie, spracováva dodacie listy a stanovuje ceny, vyhotovuje faktúry pre poisťovne, vedie predpísanú dokumentáciu a evidenciu
 • vykonáva nevyhnutné práce a administratívne úkony v súvislosti so spracovávaním a fakturáciou receptov a poukazov pre zdravotné poisťovne. vydáva liečivá, zdravotnícky materiál a ďalšie prípravky na recepty, faktúry a za hotové. Pripravuje individuálne pripravované liečivá na recepty a do zásoby, zodpovedá za technický stav zariadení a ich revízie.
 • určuje zamestnancom pracovné úlohy a kontroluje ich plnenie
 • vykonáva všetky práce spojené so skúšaním totožnosti farmaceutických surovín
 • vedie predpísanú dokumentáciu v lekárni
 • organizuje, riadi, kontroluje a odborne usmerňuje prevádzku lekárne
 • spolupracuje s ostatnými zariadeniami liečebno-preventívnej starostlivosti a ich poverenými zástupcami
 • zaväzuje a kontroluje dodržiavanie zásad správnej lekárenskej praxe, liekopisom stanovených noriem a vytvára na to podmienky
 • spolupodieľa sa na vytváraní podmienok pre zvyšovanie odborného rastu zamestnancov lekárne
 • kontroluje dodržiavanie prevádzkového poriadku a hygienického režimu
 • spolupracuje pri získavaní nových zamestnancov
 • podieľa sa na inventarizácii zásob
 • vedie podkladničnú knihu
 • vedie evidenciu OPL
 • iné práce po dohode so zamestnávateľom

Ponúkaný plat: 

1 600€

Termín nástupu: 

ihneď

Termín ukončenia výberu: 

28.02.2021

Druh pracovneho pomeru: 

plný úväzok

Informácie pre uchádzača: 

Iné/Pracovné zručnosti:

lekáreň zavádza nový eshop, pracovník bude riadiť a organizovať aj predaj tovaru cez internet

Vzdelanie: 

vysokoškolské II. stupňa

Pracovná ponuka je z oblasti: 

Farmaceutický priemysel

Ďalšie požiadavky na zamestnanca: 

Vysokoškolské II. stupňa v odbore Farmácia

Máte záujem o túto pozíciu?

Vyplňte krátky formulár a naši pracovníci Vás budú kontaktovať

 

Súbor musí byť menší ako 5 MB.
Povolené typy súborov: pdf doc docx.