Video pozvánka Majstrovstiev Slovenska detských domovov vo futbale - Appelia cup 2016

Applia cup - Športová charitatívna akcia, v ktorej víťastvo neznamená len získanie prestíže, ale aj pocitu spolupatričnosti, tímovej práce a disciplíny.

Appelia cup, ako jedinčená športová akcia, má svoju histróriu už od roku 2003 kedy zaznamenal veľký úspech. Každoročne sa tohto projektu zúčastňuje približne 500 detí z detských domov bez rodieľu pohlavia. Hlavným organizátorom je Fond podpory dobrej myšlienky, ktorý vznikol v rámci poradensko-vzdelávacej skupiny APPEL Group.

Prezidentom podujatia bol do roku 2016 pán Karol Polák, nezabudnuteľná osobnosť a legenda športového moderovania. V roku 2009 získal ocenenie Slovenskej humanitárnej rady za organizáciu tohto podujatia.

Záštitu nad projektom preberá Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Podpora zo strany štátu je dôležitá nie len pre organizátorov, ale aj pre detské domovy. Podujatie má každoročne veľkú podporu zo súkromného sektora, ktorá je nevyhnutná súčasť tejto futbalovej akcie.  Celé podujatie je  podporované nie len štátnou správou ale aj miestnou samosprávou, majiteľmi futbalových klubov, súkromnými spoločnosťami a pravdaže aj profesionálnymi rozhodcami. Neodmysliteľnou súčasťou projektu je Slovenský futbalový zväz, ktorý nie len že zaradil projekt Appelia cup medzi projekty programu Grassroots, ale aj poskytuje priestory Národných tréningových centier v Poprade a v Senci.

Finále futbalových zápasov sa bude konať 21.-22.júna 2016 v Štrbe, kde sa určí celkový víťaz. Záštitu nad finálovým turnajom preberá starosta obce Štrba, pán Michal Sýkora.