Všeobecný prehľad znalostí o angličtine a Veľkej Británii.

Otestujte si svoje základné vedomosti nielen z jazyka, ale aj z krajiny, kde sa používa.