Test z anglického jazyka

Otestujte svoje znalosti! Test je zameraný na tvorenie viet.