Ovládate základy účtovníctva?

Nie len účtovníci by ich mali ovládať základy účtovníctva, ale aj všetky zúčastnené strany. Otestujte sa, ako na tom stojíte vy!