Služby pre firmy

Personálna agentúra InfoWork zameraná na vyhľadávanie pracovníkov nižších a stredných pozícií, špecializuje sa aj na personálny leasing.

Počas doby svojho pôsobenia jej pracovníci získali cenné skúsenosti a detailný obraz o trhu práce na Slovensku. Neustálym zdokonaľovaním svojich služieb i implementovaním nových produktov tak mohla vytvoriť spoľahlivý „most“ medzi firmami a uchádzačmi. Dlhoročné skúsenosti a profesionálny prístup oceňujú ako slovenské tak i zahraničné spoločnosti. 

iw.sk od svojho vzniku, už viac ako 20 rokov, realizuje recruitment pracovníkov na rozličné pracovné pozície a v rôznych pracovných odvetviach.

Služby personálnej agentúry iw.sk

Hľadám zamestnancov

Prepúšťanie zamestnancov

  Ste nútený znižovať počty zamestnancov?