Profil personálnej agentúry iw.sk

Personálna agentúra iw.sk poskytujúca výber a lízing pracovníkov na stredné a nižšie pozície vznikla v roku 1993 pod názvom Infowork ako jedna z prvých personálnych agentúr na území SR.

Počas doby svojho pôsobenia jej pracovníci získali cenné skúsenosti a detailný obraz o trhu práce na Slovensku. Neustálym zdokonaľovaním svojich služieb i vytváraním nových produktov tak mohla postaviť spoľahlivý „most“ medzi firmami a uchádzačmi. 

História

1993

založenie personálnej agentúry Infowork - sme tu pre vás 14 rokov

1994

ako prví na slovenskom trhu sme zaviedli pojem "personálny lízing

1995

členstvo v SAPR (Slovenská asociácia pre poradenstvo a riadenie)

1996

vznik sesterskej spoločnosti APPEL COUNSELLING špecializujúcej sa na obsadzovanie stredných a vyšších pozícií, personálne poradenstvo

2001

vznik sesterskej spoločnosti EXCELLENT TRAINING poskytujúcej vzdelávacie programy pre firmy a širokú verejnosť

2002

realizácia komplexných poradenských programov pre klientov prostredníctvom služieb outplacement a outsourcing

2004

rozšírenie ponuky služieb o CV box - Výber zo životopisov

2005

vznik Fondu podpory dobrej myšlienky
získali sme certifikát kvality ISO 9001:2000

2007

Appel Group sa stáva hlavným organizátorom charitatívnej futbalovej súťaže pre deti z detských domovov Appelia Cup.

2010

Presťahovanie sa do nových lukratívnych priestorov na ul. Leškova 3A, Bratislava. 

Premenovanie agentúry Infowork  na iw.sk