Montážny technik

Tlačiť

Miesto výkonu práce: 

Bratislava

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: 

Vykonáva a je zodpovedný za:

 

-      Vykládka a kontrola dovezeného tovaru z výrobného závodu Malacky, rozdelenie montážnym skupinám a uskladnenie v sklade

-      Vykládka a uskladnenie stavebného materiálu

-      Prevzatie montážnych dokumentov, kontrola tovaru a nakládka zákaziek a montážneho materiálu do vozidiel

-      vykonávanie kompetných montáži zákaziek u zákazníkov

-      odovzdávanie namontovaných zákaziek, poučenie zákazníka o prevádzke, údržbe, záruke a prevzatie finančnej úhrady-terminál / hotovosť

-      vytrieďovanie stavebného odpadu, pôvodných dverí a zárubní po realizácii montáží, príprava na triedený zber – recykláciu

-      údržba prideleného montážneho vozidla

-      sledovanie prevádzkových ukazovateľov vozidiel a zabezpečovanie servisu

-      odovzdanie montážnej dokumentácie a informácií z vykonaných montáží na oddelenie dispečingu

-      preberanie a naskladńovanie spotrebného materiálu a pracovného náradia pre výkon montáží

-      sprevádzanie externých dopravcov pri odvoze odpadu a montážneho materiálu zo zákaziek

-      udržiavanie pracovného oblečenia v požadovanom stave v pravidelnom režime

-      hmotná zodpovednosť za tovar a finančnú hotovosť  ( vrátane naskladneného tovaru na sklade )

-      odvody finančnej hotovosti do banky

-      pracuje samostane

-      aktívna spolupráca pri skvalitňovaní príce

-      aktívne spolupracuje pri skvalitňovaní práce

-      podáva návrhy na zlepšenie pracovných postupov

-      zodpovedá za prezentatívne vystupovanie, vysokú odbornosť

-      dodržiava predpísané pracovné oblečenie

-      zodpovedá za starostlivosť o pridelený automobil na výkon práce

-      absolvuje školenia potrebné na skvalitňovanie výkonu práce

-      zodpovednosť za priestor pracoviska

-      dodržiavanie pracovného poriadku a prevádzkových zásad

-      Zamestnanec vykonáva ďalšie úlohy a činnosti uložené jemu nadriadeným zamestnancom, súvisiace s dohodnutým druhom práce

 

 

Zodpovednosti a kompetencie:

-      bezchybné fungovanie služieb súvisiacich s výkonom montáží

-      dodržiavanie predpisov požarnej ochrany, bezpečnosti práce, poriadku a čistoty na svojom pracovisku

-      pridelený automobil ( technický stav, prezúvanie pneumatík, poriadok a čistotu )

-      prevádzkový stav a čistotu prideleného pracovného oblečenia

-      zodpovednosť za pridelené pracovné náradie

-      zodpovednosť za výrobky a nakúpený tovar spoločnosti

-      zodpovednosť za finančnú hotovosť a platobný terminál

-      zodpovednosť za priestor pracoviska

 

Zamestnanec je povinný:

-      riadiť sa smernicami a dokumentáciou vychádzajúcou zo systému manažmentu kvality v zmysle normy  ISO 9001

-      dodržiavať (vnútorné pravidlá chovania) Code of  Conduct a The Very Red Book

-      zachovávať dôvernosť o produktoch a projektoch vyvíjaných a o informáciách súvisiacich s informáciami o týchto produktoch

 

Ponúkaný plat: 

680€

Termín nástupu: 

Dohodou

Termín ukončenia výberu: 

28.04.2018

Druh pracovneho pomeru: 

plný úväzok

Vzdelanie: 

stredoškolské bez maturity
stredoškolské s maturitou

Pracovná ponuka je z oblasti: 

Stavebníctvo a reality

Pozícia vhodná pre absolventa: 

Nie

Ďalšie požiadavky na zamestnanca: 

5 rokov prax

Vodičský preukaz sk. B

Číslo projektu: 

6