Výhody personálnej agentúry pre uchádzačov

Hľadáte si nové zamestnanie? Personálna agentúra vám môže pomôcť dvomi spôsobmi:

Personalista vás môže kontaktovať sám, ak nájde váš životopis alebo profil, pretože si myslí, že ste kvalifikovaný vykonávať konkrétnu prácu. Taktiež vy môžete kontaktovať pracovnú agentúru. Môžete sa prihlásiť na vypísaný pohovor, alebo podať životopis pre prípad otvorenia pozície vhodnej práve pre vás. Profesionálne personálne agentúry ponúkajú aj možnosť vyplnenia online dotazníka resp. online životopisu, kedy z pohodlia vášho domova dovolíte, aby vás kontaktovali v prípade nadchádzajúcej zaujímavej ponuky práce. Vyplnenie osobného dotazníka je krok naviac, ktorý môžete urobiť pre to, aby ste si ľahšie našli prácu. Takýto dotazník povie viac o vašich skúsenostiach a očakávaniach, ktoré máte od budúcej práce.

Nenechajte nič na náhodu

Personálne agentúry majú vynikajúce znalosti o trhu práce. Vedia, ktoré odvetvia a podniky vytvárajú skvelé príležitosti a vedia, pre ktorý typ ľudí sú určené, a ktoré očakávania sú realistické. Taktiež majú obrovskú sieť kontaktov, navzájom poprepájaných, a teda dokážu uchádzača o zamestnanie dostať do styku so zaujímavými spoločnosťami a ich projektmi. Majú tiež prístup k takým ponukám práce, o ktorých vy ako uchádzač často ešte neviete. Vďaka mnohoročnej spolupráci so svojimi klientmi, personálne agentúry sú často prvé, ktoré sa dozvedia o nadchádzajúcich voľných pozíciách, a teda môžu začať predbežne vyhľadávať vo svojich databázach toho správneho uchádzača. Je to jednoduchšie a finančne menej náročné ako pre ne, tak aj pre firmy. Keď personalisti nenájdu vhodného kandidáta vo svojej databáze, alebo je počet nájdených kandidátov nedostačujúci, až vtedy uchádzačov vyhľadávajú inými, pracnejšími spôsobmi. Zadávajú inzeráty, vyberajú kandidátov, robia s nimi prvé kolá pohovorov a životopisy tých vhodných doručia priamo firme. Pre dosiahnutie optimálneho výsledku v podobe získania vhodného zamestnania, personalista identifikuje správny typ pracovnej pozície vzhľadom na váš životopis a vaše požiadavky. Výhodou pre vás je aj to, že získate spätnú väzbu a bude vám tiež poskytnutá pomoc a poradenstvo od prvého pohovoru až po rokovanie o plate. Správna personálna agentúra vám vie poskytnúť možnosť ďalšieho vzdelávania prostredníctvom individuálnej prípravy na pracovný pohovor, kde vám presne na mieru vedia poradiť ako upraviť svoj životopis, alebo ako napísať motivačný list, tak aby zaujal zamestnávateľa. Môžete sa tak poučiť a rozvíjať svoje skúsenosti a znalosti, ako sa správať na pohovore a na čo si dávať pozor.

Ak si hľadáte zamestnanie, vyplnením dotazníka aj na našej stránke nemáte čo stratiť, naopak, môžete získať. Získať skúsenosti z pohovoru, spätnú väzbu, poradenstvo a samozrejme, môžete získať práve nové zamestnanie vyhovujúce vašim požiadavkám a nárokom.

Mohlo by Vás zaujímať