V zime lekár, v lete montér - Personálny lízing na Slovensku

„Na Slovensku sa personálny lízing využíva menej ako v západnej Európe. Tento trend zatiaľ pretrváva, myslím si však, že je len otázkou času, kedy si na túto službu slovenské spoločnosti zvyknú a dokážu využívať jej výhody. Firmy so zahraničnou účasťou personálny lízing často poznajú od svojich materských spoločností a neboja sa ho používať,“ hovorí konateľ spoločnosti InfoWork Ľubomír Dranga.

Prepožičiavanie zamestnancov sa na Slovensku uplatňuje najmä vo firmách, ktorých produkcia je závislá na ročných obdobiach. Napríklad pri spracovaní poľnohospodárskych produktov, pri sezónnych nárazoch nákupu výrobkov alebo keď firmy musia rýchlym zvýšením výroby reagovať na požiadavky zákazníkov. Prostredníctvom dočasne pridelených zamestnancov riešia aj fluktuáciu pracovníkov. Hoci dočasne pridelení zamestnanci vyjdú firmu drahšie ako kmeňoví pracovníci, pretože za služby lízingových agentúr treba platiť, výhodou lízingu je jeho menšia administratívna náročnosť.

V praxi funguje lízing tak, že agentúra ktorá sa zaoberá dočasným prideľovaním zamestnancov, uzatvorí podľa požiadaviek klienta (ktorým je firma) so záujemcami pracovné zmluvy, zvyčajne na dobu určitú. Títo ľudia sú teda zamestnancami agentúry (a agentúra v tomto období plní voči nim všetky povinnosti zamestnávateľa) a nie firmy, do ktorej sú dočasne pridelení.

Firmy chcú dočasnými zamestnancami väčšinou naozaj preklenúť isté obdobie a nemôžu si dovoliť ponúknuť im trvalé miesto.

Prostredníctvom lízingu riešia aj tie pracovné pozície, kde nepotrebujú zamestnanca na osem hodín denne. Tento spôsob práce vyhovuje napríklad študentom, ktorí si chcú privyrobiť a môžu si dovoliť stráviť v práci iba zopár hodín denne.

Niektorí odborníci tvrdia, že personálny lízing by mohol rovnako pomáhať firmám aj ľuďom pri hľadaní optimálneho riešenia. Na západ od nás je vraj bežné, že človek pracuje na lízing striedavo na dvoch miestach. U nás sa však takáto prax zatiaľ nezaužívala.

Podľa odborníkov je práve táto flexibilita pre všetky zúčastnené strany najväčšou výhodou personálneho lízingu. „Je len šikovnosťou dobrého manažéra pružne reagovať a obdobie výpadku prekryť pracovníkom na lízing. A je takisto silnou stránkou zamestnanca, ak sa dokáže prispôsobiť a získať nové pracovné skúsenosti,“ dodáva Ľubomír Dranga.

SME – LÍZING A SPLÁTKOVÝ PREDAJ, piatok 25. januára 2005 str. 8

Mohlo by Vás zaujímať