Typy náboru zamestnancov

Služby personálnych agentúr sú stále viac populárne. Čoraz viac firiem sa spolieha na odborné znalosti a personálne služby pracovníkov pracovnej agentúry, nielen pre rozvoj ľudských zdrojov v stredných a nižších pozíciách, ale aj pre obsadenie pozícií vrcholového manažmentu, kde je výber zamestnancov naozaj kľúčový. Tiež viac a viac kandidátov na zamestnanie si našlo cestu k agentúram, ktoré zabezpečujú nábor zamestnancov. Existujú rôzne typy náboru. Okrem iných, sú to napr. aj nábor a výber zamestnancov, project sourcing alebo personálny leasing. Tieto typy sa medzi sebou značne líšia a každý slúži na obsadenie iného typu zamestnanca. O tom, ktorý typ náboru je vhodnejší, rozhoduje personálna stratégia.

Nábor a výber zamestnancov

Najfekventovanejší typ – tzv. „recruitment and selection“ alebo nábor a výber zamestnancov, je typ náboru, kedy personálna agentúra hľadá zamestnanca pre obsadenie trvalého pracovného pomeru pre klienta – zamestnávateľa. Práca personálnej agentúry končí až vtedy, keď vybraný kandidát úspešne ukončí skúšobnú dobu, prípade inú dohodnutú garančnú lehotu . Personalista kontroluje spokojnosť ako zamestnávateľa, tak aj zamestnanca, ktorý zase poskytuje agentúre feedback. Spokojnosť oboch strán je prvoradá. Tento typ náboru sa hodí pre firmy, ktoré majú samy príliš málo času na výber uchádzačov a pre kandidátov, ktorí majú záujem práve pre trvalé zamestnanie.

Project sourcing zamestnancov

Project sourcing, je typ náboru, kedy firma vyhľadáva kandidátov pre prácu na stredne dlhých a dlhodobých projektoch pre svojich klientov. Tento typ náboru je zvlášť zaujímavý pre živnostníkov, 
expertov na voľnej nohe, ktorí majú záujem rozšíriť svoje pole pôsobnosti a získať cenné skúsenosti pri práci na špecifických projektoch. Project sourcing zamestnancov je vynikajúcim typom 
pracovného vzťahu pre firmy, ktoré potrebujú mnoho špecialistov pre svoje projekty.
 

Personálny leasing

Pre obsadenie uchádzača o dočasnú prácu slúži personálny leasing, tiež nazývaný aj interim recruitment, ktorý sa zameriava na krátkodobé projekty, alebo tzv. „part-time placement“. Sústreďuje sa na hľadanie kandidátov a výber uchádzačov, ktorí môžu okamžite nastúpiť ako napr. náhrada za stáleho zamestnanca – „temporary help“, výpomoc pri dočasnom zvýšenom náraste práce v danej firme alebo ako dočasný pracovník pre extra prácu navyše. Úlohou personálnej agentúry je vyhovieť požiadavkám klienta, či už jednotlivca alebo spoločnosti, a to aj rozoznaním správneho typu náboru zamestnancov.

Mohlo by Vás zaujímať