Sociálne žiaduce odpovede a vierohodnosť kandidátov

Je prirodzenou vlastnosťou ľudí, snažiť sa zapôsobiť na druhých v tom najlepšom svetle. Výberové konanie je obzvlášť situáciou, v ktorej je kandidátovým záujmom zanechať dobrý dojem. Dozvieme sa tak prikrášlené verzie pracovných úspechov, a naopak, niektoré závažné skutočnosti kariéry ostanú zatajené. Ako sa teda dopátrať k objektívnej pravde?

Pravdou je, že kandidáti sa nám snažia servírovať informácie, ktoré chceme počuť. Túto otázku riešia psychológovia už rokmi zavádzaním tzv. bias položiek do psychodiagnostiky, ktoré by mali zvýšiť dôveryhodnosť takéhoto testovania. Sú však sociálne žiaduce odpovede nevyhnutne zlým ukazovateľom?

Ak oddelíme sociálne žiaduce odpovede od zámerného klamstva o svojich pracovných skúsenostiach za účelom získania pracovnej pozície, dospejeme k zisteniu, že ich nemusíme nevyhnutne brať ako niečo negatívne. Naopak, ak by bol k nám kandidát na pohovore prehnane úprimný, pravdepodobne ho zaradíme do kategórie psychopatov s absolútnou absenciou sociálnej inteligencie. V skutočnosti, ľudia, ktorí o sebe klamú v záujme zlepšiť svoj sebaobraz sú vo všeobecnosti úspešnejší.

Nedávny prieskum ukázal, že až 81% kandidátov o sebe v komunikácii s budúcim zamestnávateľom klame. Dobrou správou je, že šikovný recruiter je schopný odhaliť klamstvá uvedené v životopisoch priamo na pohovore. Pokiaľ ste sa práve nestretli s profesionálnym klamárom, sami dokážete posúdiť objektívnosť poskytnutých detailov. Ďalšou možnosťou, ako odhaliť - nielen - pracovné úspechy kandidáta je získať si referencie priamo od predchádzajúceho zamestnávateľa, či vzdelávacej inštitúcie. Dôležitá je Vaša diskrétnosť, ale aj osoba, ktorú kontaktujete. Pokiaľ venujete výberovému procesu dostatočne veľa času a pozornosti, percentuálna šanca, že vás uchádzač „prekabátil“, by mala byť minimálna.

Najväčšiu objektivitu vždy dosiahnete zverením výberu zamestnancov do rúk profesionálov z personálnej agentúry. Ponuka personálnych služieb takejto inštitúcie zahŕňa nielen zistenie referencií od predchádzajúcich zamestnávateľov , ale i psychodiagnostikou jednotlivých kandidátov. „Ostrieľaní“ recruiteri  vedia, ako správne klásť otázky tak, aby sa o uchádzačovi dozvedeli všetky relevantné informácie.

Mohlo by Vás zaujímať