Požičiavanie pracovníkov

Personálny lízing je šanca, ako presvedčiť firmu, že ste schopní zamestnanci

Personálny lízing nie je nový pojem. Táto služba sa úspešne využíva už niekoľko rokov v zahraničí. Aj na Slovensku už máme začiatky za sebou.

"Personálny lízing je vlastne požičiavanie pracovníkov,“ vysvetľuje Ľubomír Dranga zo spoločnosti InfoWork. Princíp je jednoduchý: Firma potrebuje zohnať náhradu za chorého zamestnanca? Alebo potrebuje ľudí, aby stihla nepredvídanú väčšiu zákazku? Personálna agentúra rýchle (zvyčajne do 24 hodín) doslova dodá človeka, ktorý je schopný okamžite začať pracovať.

Platí to aj naopak: Ste zaregistrovaní v personálnej databanke takejto agentúry – hľadáte prácu a ste ochotní prijať aj krátkodobý pracovný pomer. Ak vyhovujete potrebám firmy, ktorá hľadá náhradu, môžete do 24 hodín nastúpiť.

„Zadávateľská organizácia nevstupuje do pracovno-právneho vzťahu so zamestnancom,“ vysvetľuje Ľ. Dranga. Personálnu a mzdovú agendu vybavuje personálna agentúra. „Najčastejšie majú o požičaných zamestnancov záujem firmy, ktoré potrebujú rýchle nahradiť chorého pracovníka, potrebujú sily pri sezónnych či nárazových prácach. Ale aj pri materských dovolenkách či vojenčine,“ pokračuje Ľ. Dranga. „Výhodou je, že požičaní pracovníci majú prax, skúsenosti a môžu nastúpiť okamžite.“

Najčastejšie sa takto požičiavajú pracovníci do výroby a administratívy – sekretárky, asistentky.

Ďalšia šanca

Pri personálnom lízingu neplatia nijaké vekové obmedzenia. „Je to však vynikajúca šanca pre ľudí bez praxe, teda aj absolventov,“ pokračuje zástupca spoločnosti InfoWork. „Ba aj pre ľudí, ktorí si hľadajú miesto a ťažšie sa uplatnia u nového zamestnávateľa. Chýbajú im totiž argumenty, ktorými by ho presvedčili, že sú dobrí zamestnanci.“ Čiže môže byť východiskom aj pre ďalšiu skupinu, ktorá sa ťažko uplatňuje na trhu práce. „Pri personálnom lízingu totiž firmy nie sú také náročné na zamestnancov. Na druhej strane však zamestnanci dostanú šancu, aby presvedčili, že sú vo svojom odbore dobrí,“ dodáva Ľ. Dranga. Podľa neho sa takto môžu na trvalý pracovný pomer zamestnať aj ľudia, ktorí by neprešli klasickými konkurzmi.

Hovorí, že ich agentúra má veľmi dobré skúsenosti s ďalším zamestnávaním týchto kandidátov. Odhaduje, že až 60-70 percent zamestnancov dostane ponuku na trvalý pracovný pomer. „Zistili sme, že ľudia chápu krátkodobé zamestnanie v rámci personálneho lízingu ako možnosť dostať sa k trvalému miestu.“

Môžu aj študenti

Personálny lízing ešte stále využívajú predovšetkým spoločnosti so zahraničným kapitálom. Prípadne firmy, ktoré čosi podobné videli v cudzine a snažia sa ušetriť – čas i peniaze.

Pri personálnom lízingu uzatvára požičaný zamestnanec pracovný pomer s personálnou agentúrou. Ona ho požičiava zadávateľovi. „Našou snahou je, aby mal všetky výhody – napríklad plat či stravné – rovnaké ako zamestnanci, ktorí vo firme pracujú natrvalo,“ vysvetľuje Ľ. Dranga. „Nesmie to byť pracovník druhej kategórie,“ zdôrazňuje. Hovorí, že ich spoločnosť ani nemá skúsenosti či ohlasy, podľa ktorých by firmy nejakým spôsobom znevýhodňovali požičaných pracovníkov.

„Skôr naopak – obe strany vedia, že ide o dočasný pracovný vzťah. Preto sú ich vzťahy oveľa otvorenejšie,“ mieni Ľ. Dranga. „Sú uvoľnenejší a ich vzťahy sú lepšie ako pri stálych pracovníkoch.“

Personálny lízing môžu využiť aj študenti. Nejde však o klasické jedno- či dvojdňové brigády. Aj od nich sa vyžaduje, aby zvládli odbornú prácu. Podľa Ľ. Drangu je to však šanca aj pre nich – môžu takto získať odbornú prax. Najčastejšie však o personálny lízing majú záujem diaľkoví študenti.

Vedie Bratislava

Najviac personálny lízing využívajú spoločnosti v Bratislave a okolí. „V tomto regióne totiž v prvom rade rozhoduje odbornosť a jazykové znalosti záujemcov o prácu,“ konštatuje Ľ. Dranga. Iná je však už situácia v ostatných regiónoch Slovenska. V podstate kopíruje ekonomickú situáciu každej oblasti. „Tam už nie je prvoradá odbornosť či jazykové znalosti. Skôr priateľské či rodinné vzťahy. Často pritom zamestnávajú ľudí na čierno,“ uzatvára.

Pravda 30. apríl 2002

Mohlo by Vás zaujímať