Personálny lízing - informácie pre uchádzačov

10 najčastejších otázok o personálnom lízingu

1. Čo je to práca na lízing?

Personálny lízing spočíva v zamestnaní uchádzača ako pracovníka agentúry iw.sk na dobu určitú, prípadne neurčitú a jeho následné prepožičanie na prácu v zadávateľskej organizácii. To znamená, že sa uchádzač stane pracovníkom agentúry iw.sk, ale prácu vykonáva v inej spoločnosti.

2. Kto mi bude odvádzať všetky povinné odvody (nemocenské, sociálne, dôchodkové)?

Stávate sa pracovníkom agentúry iw.sk, ktorá vám bude odvádzať všetky povinné odvody.

3. Kto je môj nadriadený?

Vašim nadriadeným je poverený pracovník zadávateľskej organizácie uvedený vo Vašej pracovnej zmluve.

4. Kto mi zabezpečí obedy/stravné lístky?

Po dohode so zadávateľskou organizáciou vám obedy bude zabezpečovať buď priamo zadávateľská organizácia, alebo budete mať nárok na stravné lístky, ktoré vám zabezpečí agentúra iw.sk. Stravné lístky si môžete vyzdvihnúť každý mesiac po odovzdaní mesačnej karty v našej spoločnosti, po dohodnutí termínu s našimi konzultantmi alebo mzdovou účtovníčkou.

5. Budem mať nárok na dovolenku?

Ako zamestnanec agentúry iw.sk budete mať nárok na dovolenku v rozsahu vymedzenom Zákonníkom práce.

6. Komu mám hlásiť dovolenku?

Dovolenku podpisuje zodpovedný vedúci v zadávateľskej organizácii a je zaznamenaná v mesačnej karte dochádzky pracovníka.

7. Čo mám spraviť, keď ochoriem (som PN)?

Okamžite ohlásiť práceneschopnosť v zadávateľskej organizácii a najneskôr do 3 dní doručiť agentúre iw.sk potvrdenie o začiatku pracovnej neschopnosti. Doklad o ukončení pracovnej neschopnosti je taktiež potrebné ihneď doručiť do agentúry iw.sk.

8. Čo mám spraviť ak potrebujem zápočet rokov?

Zápočet rokov vám vystaví mzdová účtovníčka agentúry iw.sk.

9. Čo ak budem chcieť odísť?

Ukončenie pracovného pomeru sa riadi ustanoveniami Zákonníka práce. O úmysle ste povinný informovať zadávateľskú organizáciu i agentúru iw.sk Súhlas s rozviazaním pracovného pomeru musí dať zadávateľská organizácia.

10. Ak mám ďalšie otázky?

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sme vám k dispozícii na tel. č. 02/20 77 00 77 , resp. 0903 209 260, 0907 77 11 77.

Mohlo by Vás zaujímať