Ohľaduplnejšie formy prepúšťania zamestnancov

S konateľom personálnej agentúry InfoWork Tomášom Turanským Jana Véghová

Svet uprednostňuje pri prepúšťaní ohľaduplnejšie formy

Vo vyspelých firemných kultúrach je dnes badať trend k zmäkčovaniu foriem správania sa k svojim zamestnancom. Hrajú dôležitejšiu úlohu, každý pracovník je individualitou, nie výrobným prostriedkom ako v minulosti. Preto aj pri prepúšťaní k nim pristupujú ohľaduplnejšie. Využívajú na to dva personálne produkty – outplacement a outsourcing. Čo ktorý znamená a aké má dôsledky pre zamestnanca?

Outplacement je produkt aktuálny aj v súčasnosti v našej spoločnosti. Zamestnávatelia si konečne uvedomujú, že v prípade, keď sú nútení prepustiť pracovníkov, dá sa to urobiť na kultúrnejšej úrovni. A to tak, že im pomocou personálnej agentúry uľahčia nájsť nové miesto. V zahraničí sa outplacement používa asi 15 až 20 rokov. Vo vyspelých krajinách si veľký zamestnávateľ nedovolí prepustiť väčšie množstvo ľudí bez toho, aby použil outplacement. Firmy investujú značné čiastky do budovania svojho imidžu v médiách a prepúšťaním môžu prísť o dobré meno. Preto sa snažia bezbolestne presunúť zamestnancov, ktorých chcú prepustiť, na iné miesto. Nenúti ich k tomu nijaký zákon. Spoločnosti chcú zachovať dobrú pracovnú klímu a dôveru zostávajúcich pracovníkov, zamedziť u nich vzniku pocitu sociálnej neistoty a snahy hľadať si iné zamestnanie.

Ako to teda funguje v praxi?

Po rozhodnutí o prepúšťaní v spoločnosti nastupuje využitie outplacementu. Zaregistrujeme pracovníkov do našej databázy uchádzačov o zamestnanie a snažíme sa ich zaradiť do konkurzov na pre nich vhodné pracovné pozície. Prepustený pracovník sa môže počas troch mesiacov zúčastňovať individuálnych konzultácii s konzultantmi. Snažíme sa prepúšťaným zamestnancom dodať sebadôveru, naučiť ich prihlasovať sa na pre nich zodpovedajúce inzeráty, prezentovať svoje schopnosti a vedomosti pri uchádzaní sa o nové zamestnanie. Mnohí pracovníci od ukončenia školy pracovali len pre jedného zamestnávateľa a nevedia vhodne definovať svoje silné a slabé stránky, svoje očakávania a v mnohých prípadoch svoje schopnosti. Každý uchádzač o zamestnanie je nervózny a napätý zo vzniknutej situácie. Sú o to väčšie, čím dlhšie vo firme pracovali. Naša pomoc je aj v uvoľnení napätia a v poukázaní na ich prednosti.

Je u nás veľa firiem, ktoré takýto spôsob uprednostňujú?

V súčasnosti bude veľa firiem prepúšťať. Je to dané tým, že napríklad mnohé štátne firmy fungovali zo zotrvačnosti a po rôznych zmenách musia prepúšťať. A veľké množstvo ľudí. S nimi teraz rokujeme o prípadnej pomoci prepúšťaným zamestnancom. Prednedávnom sme outplacement realizovali v medzinárodnom koncerne pôsobiacom v oblasti telekomunikácií, ktorý musel prepúšťať aj na Slovensku. Dnes väčšina z nich už pracuje, niektorí sa dokonca vrátili naspäť do firmy.

Druhou možnosťou, ako aspoň na čas zamestnať prepustených ľudí, je outsourcing. V čom spočíva?

Mnohé firmy sa dnes sústreďujú na svoje hlavné činnosti a okrajové prevádzky napríklad rušia. V rámci reštrukturalizácie prepustia zamestnancov a my ich v našej personálnej agentúre zamestnáme. Pracujú pre predchádzajúceho zamestnávateľa, ale pracovnú zmluvu majú uzatvorenú s našou spoločnosťou. Firma si takýmto spôsobom zabezpečuje rôzne vedľajšie a podporné činnosti. Niekedy môže ísť o trvalý pracovný pomer, inokedy len o vedľajší. Ale ľudia sú zamestnaní a buď si časom nájdu miesto, alebo, keď pominie kríza vo firme, znovu sa do nej vrátia. Firma teda prenecháva realizáciu niektorých svojich činností inej firme za úplatu. Potom už len kontroluje.

Zamestnanie – Kariéra 5. marec 2007

Mohlo by Vás zaujímať