Objektivita nášho dojmu z kandidáta

Musíme si pripustiť je fakt, že prvý dojem je vždy záležitosť  veľmi subjektívna. Náš kandidát môže mať zvládnuté všetky taktiky „impression managementu, no my z neho máme i napriek tomu negatívny pocit. Tu už pri prvých sekundách kontaktu vstupujú do hry naše vnútorné – väčšinou nevedomé – asociácie.

Uchádzač nám môže napríklad pripomínať suseda, ktorý ráno polieva kvety len v Adamovom rúchu alebo prvého učiteľa telesnej výchovy, ktorý si zásadne menil svoj pracovný odev až koncom týždňa. Častokrát ani nevieme pomenovať a zadefinovať vlastnosť, ktorá nás na uchádzačovi irituje, a predsa mu nedarujeme druhú šancu.

V tomto bode si je dobré uvedomiť, do akej miery je naše rozhodovanie v ktorejkoľvek fáze náboru zamestnancov (recruitmentu) ovplyvňované vnútornými pocitmi. Niekto to môže nazývať akousi „vnútornou intuíciou“, ktorá ho ešte nikdy nesklamala. Môžeme sa však natoľko spoliehať na vlastné hodnotenie? Odpoveďou je, že ani skúsený recruiter z personálnej agentúry by sa nemal výhradne spoliehať na svoje vnútorné pocity, či intuíciu. To, že kandidát je mu akýmsi spôsobom sympatický ešte nezaručuje, že tak bude pôsobiť i na personalistu, či budúceho nadriadeného.

V prvom rade by sa mal recruiter sústrediť na objektivizáciu svojho hodnotenia a odpovedať si na nasledujúce otázky. Aké boli silné a slabé stránky kandidáta? V čom kandidát vynikal a v čom naopak zaostával oproti ostatným kandidátom? Spĺňa kandidát všetky požiadavky na hodnotný výkon obsadzovanej pozície? Akým prínosom by bol kandidát pre organizáciu? Najlepšie je ak s kandidátom strávime na pohovore viac času a vyhneme sa tak posudzovaniu iba na základe prvého dojmu. Ak je v danej situácii možné, prizvite si na pohovor svojho kolegu. Spolu tak môžete prekonzultovať vhodnosť výberu zamestnanca a i prípadné rozdiely v názoroch. Zamietnuť kvalitného kandidáta by bolo predsa najväčšou stratou pre Vašu spoločnosť - nevraviac o zisku pre konkurenciu. Naopak, prijatie „veľmi sympatického kandidáta“, ktorý však bude v budúcnosti podávať neistý výkon by bolo veľkou finančnou záťažou a zlým menom pre Vás a Vaše personálne služby.

Mohlo by Vás zaujímať