Liek na prepúšťanie

Reštrukturalizácia alebo redukcia stavu zamestnancov sú pojmy, nad ktorými sa musia čoraz častejšie zamýšľať riadiaci pracovníci vo väčšine firiem. Ide o procesy, ku ktorým dochádza najmä vo veľkých koncernoch. Správy o hromadnom prepúšťaní pracovníkov sa vo svetovej tlači objavujú takmer každý deň.

Americká automobilka Ford Motor oznámila prípravu plánu reštrukturalizácie, súčasťou ktorého bude pozastavenie činnosti niektorých prevádzok a veľké prepúšťanie. Podľa prvých odhadov príde o prácu až 30-tisíc zamestnancov spoločnosti.

Reštrukturalizácia a hrozba prepúšťania je aktuálna aj v mnohých slovenských podnikoch. Rozhodnutia prijaté počas fázy reorganizácie majú ďalekosiahle dôsledky na budúcnosť spoločnosti, preto je nevyhnutné zachovať obozretnosť pri všetkých krokoch, ku ktorým sa pristúpi. Znižovanie počtu zamestnancov je veľmi citlivá otázka, ktorá sa len málokedy stretne s pochopením pracovníkov, ktorých sa to týka. V zahraničí je však bežné, že prepúšťajúca firma v záujme zachovania si svojho dobrého mena poskytne odchádzajúcemu zamestnancovi pomocnú ruku pri hľadaní nového pracovného miesta. Komplexné služby spojené s premiestňovaním alebo vymiestňovaním pracovníkov z podniku sa označujú anglickým výrazom outplacement. Ide o službu, ktorú pre klienta (prepúšťajúcu firmu) externe realizujú personálno-poradenské spoločnosti. Takéto spoločnosti využívajú predovšetkým podrobnú znalosť trhu práce, na ktorom sa vedia lepšie orientovať ako človek, ktorý je pod psychickým vypätím pre stratu zamestnania. V zahraničí sa outplacement využíva už vyše 15 rokov, na slovenskom trhu si stále hľadá svoje miesto. Figuruje v produktovom portfóliu len niektorých personálnych spoločností.

Prvým krokom je personálna analýza prepúšťaných pracovníkov, ktorá pozostáva zo vstupných psychologických testov a interview, pričom výstupom je profil pracovníka. V prípade pozícií stredného a vyššieho manažmentu získané údaje zaevidujeme do našej personálnej databázy a snažíme sa o ich zaradenie do vhodných výberov.

Alternatívou k prepusteniu pracovníka, ak jeho zotrvanie v trvalom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom komplikujú interné smernice, je outsourcing. Využitím tejto služby pracovník naďalej odvádza výkony pre spoločnosť, ale právne sa stáva zamestnancom personálnej agentúry.

Tretím krokom v procese outplacementu je školenie pracovníkov zamerané na sebaprezentáciu, orientáciu na trhu práce a spôsoby vyhľadávania nového zamestnania. Konečným výsledkom je umiestnenie pracovníka na trhu práce.

(Autor pracuje v spoločnosti APPEL COUNSELLING)

PRAVDA 22. december 2001

Mohlo by Vás zaujímať