Je Váš životopis dobre pripravený?

Skôr než odošlete Váš životopis so žiadosťou  o zamestnanie, skontrolujte, či spĺňa nasledujúce kritériá:

 • dĺžka nepresahuje dve A4
 • hneď na začiatku obsahuje Vaše aktuálne kontakty (bydlisko, email a mobilný telefón)
 • emailová adresa znie profesionálne
 • životopis je šitý na mieru pozícii, o ktorú sa uchádzate –  zvýraznené sú aspekty dôležité pre prácu a používaná je terminológia v danom odbore
 • dizajn životopisu je prispôsobený povahe pracovnej pozície a spoločnosti v ktorej sa o prácu uchádzate
 • je ľahko čitateľný, písaný štandardnými formátmi (Times New Roman, Ariel...)
 • je prehľadný, štrukturovaný v odrážkach
 • je písaný chronologicky – začínate svojim aktuálnym resp. posledným vzdelaním a zamestnaním
 • v jednom riadku ste popísali organizáciu v ktorej ste boli zamestnaný
 • uviedli ste názov pracovnej pozície a v odrážkach konkrétny popis Vašej pracovnej náplne
 • spomenuli ste dosiahnuté úspechy na pozícií
 • životopis neobsahuje  nepodstatné informácie pre danú pozíciu (hobby, vierovyznanie, výška, váha...)
 • životopis neobsahuje gramatické chyby


 

Mohlo by Vás zaujímať