Články a rady s iw.sk

      Potrebujete rýchlo zohnať zodpovedné hostesky, či komunikatívnych promotérov pre Váš projekt?   Pomôžeme Vám pri organizácií veľkej eventovej akcie?   Máme radi výzvy a vieme si poradiť s každou požiadavkou klienta.    
13 mar 2017
Služby personálnych agentúr sú stále viac populárne. Čoraz viac firiem sa spolieha na odborné znalosti a personálne služby pracovníkov pracovnej agentúry, nielen pre rozvoj ľudských zdrojov v stredných a nižších pozíciách, ale aj pre obsadenie pozícií vrcholového manažmentu, kde je výber zamestnancov naozaj kľúčový.
19 nov 2014
Hľadáte si nové zamestnanie? Personálna agentúra vám môže pomôcť dvomi spôsobmi:
19 nov 2014
Je prirodzenou vlastnosťou ľudí, snažiť sa zapôsobiť na druhých v tom najlepšom svetle. Výberové konanie je obzvlášť situáciou, v ktorej je kandidátovým záujmom zanechať dobrý dojem. Dozvieme sa tak prikrášlené verzie pracovných úspechov, a naopak, niektoré závažné skutočnosti kariéry ostanú zatajené. Ako sa teda dopátrať k objektívnej pravde?
12 nov 2014
Skôr než odošlete Váš životopis so žiadosťou  o zamestnanie, skontrolujte, či spĺňa nasledujúce kritériá:
12 nov 2014
Psychológovia radia recruiterom nesústrediť sa pri výbere zamestnancov na prvý dojem z uchádzača. Tvrdia, že prvý dojem neodráža kvality daného kandidáta a môže byť veľmi zavádzajúcim. Ľahko tak môžeme odpísať inak výborného kandidáta a prijať menej kompetentného, avšak zo schopnosťou „lepšie sa predať“.
12 nov 2014
Musíme si pripustiť je fakt, že prvý dojem je vždy záležitosť  veľmi subjektívna. Náš kandidát môže mať zvládnuté všetky taktiky „impression managementu“, no my z neho máme i napriek tomu negatívny pocit. Tu už pri prvých sekundách kontaktu vstupujú do hry naše vnútorné – väčšinou nevedomé – asociácie.
12 nov 2014
Hovorí sa, že na urobenie prvého dojmu máme len jeden pokus. Skutočnou pravdou je, že na vytvorenie dobrého dojmu máme len 6 minút a 25 sekúnd a i tak ho nemáme úplne vo vlastných rukách. Vytváraniu alebo manažmentu dojmov sa v súčasnosti venuje veľké množstvo odborníkov, rozvinuté je i poradenstvo v oblasti vytvorenia dobrého dojmu na pracovnom pohovore. Čo si máme teda všímať na uchádzačoch a ako sa nenechať „oklamať“ nacvičenými praktikami?
12 nov 2014
10 najčastejších otázok o personálnom lízingu
20 jún 2014
Rozhovor s konateľom personálnej agentúry InfoWork Tomášom Turanským
5 mar 2007
Skončia školu a hľadajú si zamestnanie. Niektorí ešte bývajú u rodičov. Ak chcú mať prácu, ktorá ich baví a zároveň považujú sa samozrejmé, že ich uživí, musia premýšľať. Kde a ako začať? Aká je moja „trhová cena“, aký plat môžem dostať? Na otázky odpovedá ĽUBOMÍR DRANGA z poradenskej skupiny APPEL Group.
31 okt 2006
„Na Slovensku sa personálny lízing využíva menej ako v západnej Európe. Tento trend zatiaľ pretrváva, myslím si však, že je len otázkou času, kedy si na túto službu slovenské spoločnosti zvyknú a dokážu využívať jej výhody. Firmy so zahraničnou účasťou personálny lízing často poznajú od svojich materských spoločností a neboja sa ho používať,“ hovorí konateľ spoločnosti InfoWork Ľubomír Dranga.
25 jan 2005
Existuje pomerne zaužívaný názor, že sekretárka je tá nezaujímavá žena sediaca za písacím strojom a asistentka je tá šarmantná dobre platená mladá dáma sprevádzajúca svojho šéfa na obchodných rokovaniach. To však nie je jediná predstava o rozdiele v náplni práce sekretárky a asistentky. Prax ukazuje, že musíme hovoriť o viacerých stupňoch (úrovniach) týchto pozícií.
28 mar 2004
HN hovoria s konateľom personálnej agentúry InfoWork, Ľubomírom Drangom Čo rieši človeku dočasné zamestnávanie Od 1. februára 2004 nadobudol účinnosť zákon o službách zamestnanosti, ktorý okrem iného upravuje činnosť agentúr dočasného zamestnávania. Pracovníci personálnych agentúr tvrdia, že personálny lízing pomôže rozhýbať slovenský trh zamestnanosti. Bratislava (Viera Kubincová)
19 feb 2004
Personálny lízing je šanca, ako presvedčiť firmu, že ste schopní zamestnanci Personálny lízing nie je nový pojem. Táto služba sa úspešne využíva už niekoľko rokov v zahraničí. Aj na Slovensku už máme začiatky za sebou.
30 apr 2002
Nechceme vás týmto článkom nabádať, aby ste povýšili šaty nad vzdelanie, správanie a vystupovanie pri hľadaní práce a v práci. Chceme vám len poradiť, ako sa obliekať, aby ste svoju osobnosť aj vizuálne vyzdvihli. Samozrejme, že každý zamestnávateľ sa v prvom rade pozerá na to, čo jeho zamestnanec vie, ale sú pracovné pozície, kde je súčasťou odborných znalostí aj príjemný vzhľad. Psychologické výskumy dokazujú, že ak veľa viete a ste osobnosť, ktorá aj príjemne vyzerá a vystupuje, máte namiesto desiatich dverí otvorených sto.
26 feb 2002
Aký recept sa vám ako riadiacemu pracovníkovi najviac osvedčil, keď ste potrebovali zvýšiť motiváciu podriadených?
16 jan 2002
Reštrukturalizácia a hrozba prepúšťania je aktuálna aj v mnohých slovenských podnikoch. Rozhodnutia prijaté počas fázy reorganizácie majú ďalekosiahle dôsledky na budúcnosť spoločnosti, preto je nevyhnutné zachovať obozretnosť pri všetkých krokoch, ku ktorým sa pristúpi. Znižovanie počtu zamestnancov je veľmi citlivá otázka, ktorá sa len málokedy stretne s pochopením pracovníkov, ktorých sa týka. V zahraničí je však bežné, že prepúšťajúca firma v záujme zachovania svojho dobrého mena v očiach verejnosti poskytne odchádzajúcemu zamestnancovi pomocnú ruku pri hľadaní nového pracovného miesta. Komplexné služby spojené s premiestňovaním alebo tzv. vymiestňovaním pracovníkov z podniku sa označujú anglickým výrazom „outplacement“.
9 jan 2002
Reštrukturalizácia alebo redukcia stavu zamestnancov sú pojmy, nad ktorými sa musia čoraz častejšie zamýšľať riadiaci pracovníci vo väčšine firiem. Ide o procesy, ku ktorým dochádza najmä vo veľkých koncernoch. Správy o hromadnom prepúšťaní pracovníkov sa vo svetovej tlači objavujú takmer každý deň. Americká automobilka Ford Motor oznámila prípravu plánu reštrukturalizácie, súčasťou ktorého bude pozastavenie činnosti niektorých prevádzok a veľké prepúšťanie. Podľa prvých odhadov príde o prácu až 30-tisíc zamestnancov spoločnosti.
22 dec 2001
Tak ako v oblasti daní alebo účtovníctva, poradenstvo je dnes v úspešných firmách vnímané aj v oblasti ľudských zdrojov či personalistiky. Tento druh poradenstva je pomerne rozsiahly a jeho niektoré súčasti, ako je vyhľadávanie, výber pracovníkov alebo poradenstvo v oblasti vzdelávania, sú známe a slovenskými firmami aj hojne využívané. Tieto služby poskytujú najmä personálne a vzdelávacie agentúry, ktoré majú vo väčšine prípadov know-how získané buď zo svojich materských zahraničných firiem alebo nadobudnuté rokmi praxe na slovenskom trhu.
27 nov 2001
O tom, že aj v kultúre možno sponzoring využiť komerčne, svedčí aj jedna z prvých lastovičiek spolupráce organizátora kultúrnych podujatí na Slovensku – Hudobného centra, personálno-poradenskej spoločnosti Appel Counselling a časopisu Personálny a mzdový poradca podnikateľa. 
19 okt 2001
Ak sa firma alebo iná organizácia rozhodne obsadiť pracovnú pozíciu, musí vyšpecifikovať niekoľko kritérií, podľa ktorých bude vyberať vhodných kandidátov. V prípade, že kandidátov musí okrem vyberania aj hľadať, je jednou z efektívnych metód vyhľadávania pracovníkov inzercia, či už riadková alebo plošná.
17 nov 2000
Dnešné pokračovanie nášho nepravidelného seriálu venujeme pracovnej pozícii „účtovník“. Určite nám každý dá za pravdu, že toto slovo sa v súčasnosti skloňuje vo všetkých pádoch. Vyplýva to zo situácie, ktorá vznikla na slovenskom trhu pracovných síl. Potreba mať v podniku či firme dobrého účtovníka, je zrejmá. Nárast požiadaviek na pracovníkov tohto zamerania je vyšší, ako bolo možné očakávať.
20 mar 2000
Pozícia finančný manažér je jedna z najzaujímavejších, najžiadanejších a zároveň (vzhľadom na schopnosti pracovníka) najnáročnejších pozícií. Ako vyplýva už z názvu, finančný manažér má na starosti financie. V prenesenom zmysle slova je to človek, ktorý „sedí na pokladnici“ firmy. To je však veľmi zjednodušené chápanie. Manažér na finančnom alebo ekonomickom oddelení to nemá jednoduché. Aby zvládol náročné úlohy, ktoré sú mu zverené, musí spĺňať určité predpoklady.
23 jan 2000