Hodnota vzťahu sa prejaví na konci

Prepúšťajú aj giganty

Podobný osud pravdepodobne postihne aj pracovníkov najväčšieho obchodníka s energetickými komoditami v USA krachujúcej spoločnosti Enron, ktorá v celosvetovom meradle zamestnáva 21 000 ľudí. Redukciu počtu zamestnancov o desať percent ohlásila aj trojica japonských výrobcov elektroniky. V prípade Fujitsu to znamená 16 400 pracovníkov, v spoločnosti Toshiba sa to do konca apríla 2004 bude týkať spolu 19 000 zamestnancov. Do tretice japonský výrobca elektronických súčiastok Kyocera prepustí do konca tohto roku v zahraničných divíziách 10 000 zamestnancov.

Reštrukturalizácia a hrozba prepúšťania je aktuálna aj v mnohých slovenských podnikoch. Rozhodnutia prijaté počas fázy reorganizácie majú ďalekosiahle dôsledky na budúcnosť spoločnosti, preto je nevyhnutné zachovať obozretnosť pri všetkých krokoch, ku ktorým sa pristúpi. Znižovanie počtu zamestnancov je veľmi citlivá otázka, ktorá sa len málokedy stretne s pochopením pracovníkov, ktorých sa týka. V zahraničí je však bežné, že prepúšťajúca firma v záujme zachovania svojho dobrého mena v očiach verejnosti poskytne odchádzajúcemu zamestnancovi pomocnú ruku pri hľadaní nového pracovného miesta. Komplexné služby spojené s premiestňovaním alebo tzv. vymiestňovaním pracovníkov z podniku sa označujú anglickým výrazom „outplacement“. Ide o službu, ktorú pre svojho klienta (prepúšťajúcu firmu) externe realizuje niektorá personálno-poradenská spoločnosť. Takéto spoločnosti využívajú predovšetkým podrobnú znalosť trhu práce, na ktorom sa vedia orientovať lepšie ako človek, ktorý je pod psychickým vypätím kvôli strate zamestnania. V zahraničí sa outplacement využíva už viac ako pätnásť rokov, na slovenskom trhu si stále hľadá svoje miesto. V súčasnosti figuruje v produktovom portfóliu len niektorých personálno-poradenských spoločností.

Trojica spoločností APPEL COUNSELLING, InfoWork a Excellent Training, ktoré pôsobia v oblasti personalistiky a vzdelávania pracovníkov, sa spoločnými silami snaží o zavedenie outplacementu na slovenský trh. Každá z nich pritom pri realizácii tohto cieľa zohráva špecifickú úlohu. Prvý krok realizuje spoločnosť Appel Counselling ako odborný garant projektu Outplacement. V praxi ním je personálna analýza prepúšťaných pracovníkov, ktorá sa skladá zo vstupných psychologických testov a interview, pričom výstupom je profil pracovníka. V prípade pozícií stredného a vyššieho manažmentu preberajú ďalšiu starostlivosť o prepúšťaného pracovníka skúsení konzultanti spoločnosti APPEL COUNSELLING, ktorí sa po zaevidovaní údajov, získaných personálnou analýzou do personálnej databázy, snažia o zaradenie pracovníka do vhodných výberov.

Prepustený pracovník sa môže počas troch mesiacov zúčastňovať na individuálnych konzultáciách s odborne fundovanými poradcami. Pri výkonných a nižších pozíciách vykonávajú registráciu a zapájanie do vhodných výberov zamestnanci personálnej agentúry InfoWork, pričom pracovníci zahrnutí do programu Outplacement tiež môžu využívať výhodu účasti na trojmesačných konzultáciách. Spoločnosť InfoWork okrem iného ponúka aj službu „outsourcing“, ktorá je v podstate alternatívou k prepusteniu pracovníka, ak jeho zotrvanie v trvalom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom komplikujú interné smernice. Využitím tejto služby pracovník naďalej odvádza výkony pre svoju spoločnosť, avšak právne sa stáva zamestnancom príslušnej personálnej agentúry.

V centrách i regiónoch

Poradenská a vzdelávacia spoločnosť Excellent Training ako tretí subjekt parcipujúci na projekte odborne a organizačne zabezpečuje tretí krok, ktorým je školenie pracovníkov zamerané na sebaprezentáciu, motiváciu, orientáciu na trhu práce a spôsoby vyhľadávania nového zamestnania. Konečným výsledkom je umiestnenie pracovníka na trhu práce. Všetky tri spomínané spoločnosti v súčasnosti realizujú outplacementový program pre zahraničnú firmu, pôsobiacu na strednom Slovensku. Umiestňovanie pracovníkov vykonáva žilinská pobočka spoločnosti InfoWork. Zúčastnené firmy sú vďaka kooperácii schopné pokryť nielen celé spektrum pracovných pozícií, ale aj umiestniť prepustených pracovníkov vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Marek Michlík (poradenská skupina APPEL Group) Hospodársky denník 9. januára 2002

Mohlo by Vás zaujímať