Akú váhu pripísať prvému dojmu na pohovore?

Psychológovia radia recruiterom nesústrediť sa pri výbere zamestnancov na prvý dojem z uchádzača. Tvrdia, že prvý dojem neodráža kvality daného kandidáta a môže byť veľmi zavádzajúcim. Ľahko tak môžeme odpísať inak výborného kandidáta a prijať menej kompetentného, avšak zo schopnosťou „lepšie sa predať“.

Dovoľujeme si súhlasiť s týmto tvrdením, avšak len do tej miery, dokým hľadáme kandidáta na pozíciu, v ktorej prvý dojem nie je „súčasťou“ jeho pracovnej náplne. Nehľadáme predsa informatika s dokonalým účesom a oblečením. Naopak, čím neupravenejší programátor príde ku nám do personálnej agentúry na pohovor, tým väčší „flow“ môžeme od neho očakávať :-) Otázne je, ako to odráža celkovú motiváciu kandidáta o zamestnanie.

Ak však hľadáme človeka, ktorý bude vo svojom povolaní často prichádzať do styku s ľuďmi – či už s internými alebo externými zákazníkmi – nebude budenie dojmov závažnou súčasťou jeho pracovnej náplne? Skúsený obchodník musí mať techniku manažmentu dojmov predsa dávno zvládnutú. V takomto prípade by sme si pocity z jeho príchodu mali rozhodne zapojiť do nášho rozhodovacieho procesu. Nezabúdajme si ho ale predstaviť i v situáciách, v ktorých mu jeho dokonalý šarm nepomôže a bude sa musieť spoliehať na svoju odbornú stránku, či manažérske zručnosti.

Dôležité je, akú celkovú váhu pripíšeme prvému dojmu a do akej miery bude objektívne naše ďalšie rozhodovanie. Musíme si zodpovedať najmä otázku, nakoľko bude samotná sebaprezentácia v budúcom zamestnaní pre kandidáta dôležitá. Ak sme si istí jeho odbornou stránkou, niekedy je na nás personalistoch kandidáta „predať“ jeho budúcemu nadriadenému. Medzi naše úlohy nepatrí len recruitment (nábor zamestnancov), ale aj personálne poradenstvo.

Mohlo by Vás zaujímať