Znalostný manažment

Ako prepojiť tých čo vedia s tými, čo vedieť potrebujú? Dokážete osobné znalosti premeniť aj v znalosti organizácie?

Ako si s "Knowledge managementom" poradili naši rečníci a aké skúsenosti Vám tento mesiac sprostredkujeme?

Chceš vedieť, čo vedia ostatní? Motivuj a dávaj spätnú väzbu!

Je len málo organizácií, ktoré majú perfektne zvládnuté riadenie znalostí. Niektorí sa o to snažia roky a aj tak sa im to stále nedarí. V čom je chyba? Prečo napr. nemôžete donútiť predajcu, aby s ostatnými kolegami zdieľal kľúčové informácie o zákazníkovi? Dôvodov je viac a na workshop-e si spoločne prejdeme možné riešenia.

Ako prepojiť tých čo vedia, s tými čo si myslia, že vedia.

Od prenosu informácií vo firme závisí jej výkonnosť, konkurencieschopnosť a úspešnosť. Poznatky firmy a jej zamestnancov sú samozrejmosťou dovtedy, kým sú v spoločnosti zamestnanci s kľúčovými kompetenciami. Vedomostný manažment alebo inak povedané získavanie, uchovávanie, obnovovanie a aplikovanie poznatkov, ktoré významne ovplyvňujú chod organizácie, sa v praxi opiera o technologicko-informačnú infraštruktúru spoločnosti. Aké sú predpoklady dobrého prenosu informácií, poctivých a otvorených záznamov, na ktoré sa dá spoľahnúť? Aké sú riziká uvedeného spôsobu prenosu poznatkov z hláv pracovníkov do praxe organizácie? Aj o tom bude náš príspevok.

Ako dostať kľúčové znalosti od pár expertov k 10 000 koncovým užívateľom

Spoločnosť Holcim sa v roku 2011 rozhodla pre celkovú transformáciu svojho biznis modelu v Európe. mala priniesť kompletný redesign procesov a obmenu informačných systémov, ktoré tieto procesy podporujú. Jednoducho povedaná viac ako 10 000 zamestnancom sa mal zmeniť spôsob akým prácu doteraz vykonávali, ako aj nástroje na ktoré boli zvyknutí.Prenos znalostí od Expertov, ktorí rozumejú novému riešeniu až ku koncovým užívateľom bol jednou z kľúčových a zároveň najnáročnejších častí projektu. Príspevok bude o (knowledge) manažmente zmeny takéhoto rozsahu, o chybách ktoré sme spravili, a najmä o praktických odporúčaniach, ktoré nám nakoniec podarili proces odovzdávania informácií výrazne zlepšiť
08:30 - 09:00 prezentácia účastníkov
09:00 – 10:00 1.blok
10:00 – 10:20 coffeebreak
10:20 – 11:20  2.blok
11:20 – 11:40 coffeebreak
11:40 – 12:40 3.blok

 

Cena workshopu je 95,- EUR  + DPH.

Kontaktujte nás na: melnicekova@hrda.sk, alebo na: +421 911 79 77 99, alebo si vstupenku môžete priamo zakúpiť cez náš partnerský portál PREDPREDAJ.SK

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Registrácie cez predpredaj

Partneri

Partneri

Mediálni Partneri