Spíkri

Spíkri, ktorí sa boli u nás podeliť so svojimi skúsenosťami a diskutovali s účastníkmi:
Meno Názov témy Termín konania Workshop
Imrich Mészáros Big Data a HR Controlling v prostredí spoločnosti Camfil 24.11.2016 Big Data môžu byť viac než len HR Controlling
Dana Miňová Rozvoj ľudských zdrojov 2015 19.03.2015 Rozvoj ľudských zdrojov 2015
Filip Brodan Využitie Balance Manažmentu v individuálnom a tímovom rozvoji 19.03.2015 Rozvoj ľudských zdrojov 2015
Janka Steckerová Ako motivovaných premeniť na dlhodobo úspešných 19.03.2015 Rozvoj ľudských zdrojov 2015
Andrea Hrušovská HR branding - chceme ho merať? 11.12.2014 HR Branding
Lucia Groneová Change management a príspevok HR k zmene. 20.02.2014 Riadenie zmien
Zuzana Gajdošová Čo by mohlo oslabiť imunitu k zmene? 20.02.2014 Riadenie zmien
Dana Miňová Riadenie zmeny v IT a v health care biznise. A nielen v biznise... 20.02.2014 Riadenie zmien
Karol Wicklein Talent manažment v praxi 23.01.2014 Metódy rozvoja učiacej sa spoločnosti
Erika Kratochvílová OMS Univerzita. 23.01.2014 Metódy rozvoja učiacej sa spoločnosti
Jana Baranová Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v medzinárodnej spoločnosti. 23.01.2014 Metódy rozvoja učiacej sa spoločnosti
Karol Wicklein Talent manažment v praxi 12.12.2013 Talent manažment a plánovanie nástupníctva
Silvia Slušná Talent manažment a plánovanie nástupníctva 12.12.2013 Talent manažment a plánovanie nástupníctva
Radoslav Šebeňa Projekt internej komunikácie. Nástroj, cesta alebo cieľ? 21.10.2013 Rozvoj firemnej kultúry, interná komunikácia
Janka Steckerová Ako nám vklad do firemnej kultúry priniesol nárast o 9%? 21.10.2013 Rozvoj firemnej kultúry, interná komunikácia
Martin Onofrej Kompetencie internej komunikácie 21.10.2013 Rozvoj firemnej kultúry, interná komunikácia
Mariana Dolinská Personalistické nástroje riadenia pracovného výkonu v praxi 16.10.2013 Meranie a riadenie výkonnosti
Henrieta Lörincová Jednovaječné dvojčatá: Produktivita a odmeňovanie 16.10.2013 Meranie a riadenie výkonnosti
Andrea Hrušovská Je naozaj potrebné všetko zmerať? 16.10.2013 Meranie a riadenie výkonnosti
Andrea Schovancová Koučing – hlavný motor transformácie 17.09.2013 Koučing, mentoring
Kamila Birnsteinová Rozdielne použitie koučingu a mentoringu 17.09.2013 Koučing, mentoring
Ján Filc Prienik koučingu v športe a podnikaní 17.09.2013 Koučing, mentoring
Andrej Stančík Zmeny v dynamike zlepšovania ľudského kapitálu vďaka sociálnemu a adaptívnemu vzdelávaniu 22.11.2012 Vieme vyhodnotiť návratnosť investícií do RĽZ?
Erika Jurčová Pozrime sa pravde do očí 22.11.2012 Vieme vyhodnotiť návratnosť investícií do RĽZ?
Zuzana Kmeťová Efektivita vzdelávania 22.11.2012 Vieme vyhodnotiť návratnosť investícií do RĽZ?
Roman Nosko Procesné vzdelávanie musí podporovať stratégiu firmy 22.11.2012 Vieme vyhodnotiť návratnosť investícií do RĽZ?
Zuzana Gajdošová O zavedení systému riadenia výkonnosti. 18.10.2012 Ako čo najlepšie využiť potenciál zamestnancov?
Lucia Groneová Lokálny pohľad na globálny proces systému riadenia výkonnosti v spoločnosti IBM 18.10.2012 Ako čo najlepšie využiť potenciál zamestnancov?
Silvia Truchanová Skúsenosti so zavádzaním riadenia výkonnosti cez systém hodnotenia a odmeňovania 18.10.2012 Ako čo najlepšie využiť potenciál zamestnancov?
Jana Dimošová Aplikácia knowledge managementu v praxi 11.10.2012 Znalostný manažment
Mária Rusková Znalostný manažment - nové trendy a nové výzvy 11.10.2012 Znalostný manažment
Ivan Rusko HR aspekty transformácie a reštrukturalizácie firiem 14.09.2012 Manažment zmeny
Alena Ambrózová Vedenie ľudí pri implementácii zmeny 14.09.2012 Manažment zmeny
Katarína Šteffek Generácia Y v jadrovej energetike 24.05.2012 Generačný mix a riadenie výkonnosti
Mariana Dolinská Hrdá, náročná a zvedavá generácia Y 24.05.2012 Generačný mix a riadenie výkonnosti
Ladislav Chudý Generácia Y a riadenie firmy 24.05.2012 Generačný mix a riadenie výkonnosti
Andrej Stančík Vzdelávanie a odborný rast vo vzťahu k riadeniu výkonnosti 13.10.2011 Riadenie výkonnosti
Janka Štefečková Hodnotenie pracovnej výkonnosti 13.10.2011 Riadenie výkonnosti
Mariana Dolinská Úskalia Performance review 13.10.2011 Riadenie výkonnosti
Tomáš Turkovič Systém riadenia výkonu podporou automatizácie v IT firme - praktická skúsenosť firmy Soitron 13.10.2011 Riadenie výkonnosti
Ivan Rusko HR aspekty transformácie a reštrukturalizácie firiem 14.09.2011 Manažment zmeny
Oľga Berecká Ako obrúsiť tvrdé hrany zmien: Podporné aktivity v manažmente zmien 14.09.2011 Manažment zmeny
Emil Suchánek Systémové kroky pri zavádaní zmeny 14.09.2011 Manažment zmeny
Alena Ambrózová Vedenie ľudí pri implementácii zmeny 14.09.2011 Manažment zmeny
Emil Suchánek Rozvoj koučovacích aktivít v praxi slovenských firiem 10.06.2011 Nové formy vzdelávania
Boris Kapucian Nové forrmy vo firemnom vzdelávaní 10.06.2011 Nové formy vzdelávania
Radovan Mrlák Možnosti rozvoja ľudského potenciálu v profesnej oblasti 10.06.2011 Nové formy vzdelávania
Darina Vrbová Miera efektivity rozvojových aktivít 09.03.2011 Efektivita rozvoja ľudských zdrojov
Mariana Dolinská Efektivita rozvoja ľudských zdrojov - možnosti prevodu mäkkých dát na tvrdé a jeho význam 09.03.2011 Efektivita rozvoja ľudských zdrojov
Zuzana Križanová Čo znamená vzdelávať sa efektívne 09.03.2011 Efektivita rozvoja ľudských zdrojov
Vladimír Ušák Procesne orientované vzdelávanie 09.03.2011 Efektivita rozvoja ľudských zdrojov
Andrej Stančík Nástroje hodnotenia efektivity rozvoja ľudských zdrojov - metriky v business inteligence 09.03.2011 Efektivita rozvoja ľudských zdrojov
Ľubomíra Radosová Kríza ako výzva – vzdelávanie zamestnancov v čase krízy 19.05.2010 Rozvoj ľudských zdrojov 2010
Martin Prodaj Talent manažment - priestor kde vidieť budúcnosť firmy 30.11.2009 Talent Manažment
Klaudius Kosnáč Talent manažment v rôznych sektoroch 30.11.2009 Talent Manažment
Tomáš Turkovič Talent manažment – Prečo, ako a na čo si dať pozor? 30.11.2009 Talent Manažment
Silvia Truchanová Talent manažment a jeho dilemy 30.11.2009 Talent Manažment