Zuzana Gajdošová

HR Manager, Kongsberg Automotive, s.r.o.:

Vyštudovala personálny manažment na Trenčianskej univerzite. Od roku 2006 sa venuje práci v oblasti riadenia ľudských zdrojov. 

Aktívne sa venuje nastavovaniu systémov personálnej práce, rozvoju zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích projektov, efektívnej tímovej práci a motivácii v prostredí medzinárodných spoločností. 

Je koučom, lektorom a trénerom tréningov zameraných na rozvoj komunikačných zručností a tímovej práce. Zaoberá sa problematikou LEAN v oblasti administratívy