Silvia Truchanová

vedúca úseku ľudských zdrojov Západoslovenskej energetiky