Dušan Káčer

Excellent Training

Od septembra 1998 do augusta 2000 pôsobil ako Assistant of Town Hall Manager (Nitra), kde sa zúčastňoval na koordinácii projektu "Healthy Town of Nitra".
V roku 2000 sa stal Administrator-performance for civil service, podporoval verejné aktivity v meste Nitra.
Viac než 7 rokov pôsobil ako Manager Language School SOPHIA (január 1997-jún 2004), kde mal na starosti plánovanie všetkých marketingových aktivít.
Od mája 2001 do júna 2004 bol v pozícii Financial advisor and trainer Amslico AIG Life. Tu sa zaoberal komplexným poradenstvom a predajom poistných produktov a investičných fondov. 
V spoločnosti Oriflame začal ako Area Sales Manager v júni 2004, venoval sa motivácii a školeniu obchodných zástupcov. V decembri 2009 sa stal Sales Director pre Oriflame Hungary, tu mal na starosti krízový manažment. V januári 2013 do novembra 2014 pôsobil ako Sales Director pre Oriflame CZ&SR, rozvíjal predajné a marketingové stratégie, ako aj celkový profit firmy.
Od septembra 2015 vystupuje ako Branch Manager Excellent Training in Nitra. V súčastnosti teda zastrešuje oblasť vzdelávania, odbornej prípravy a školení predovšetkým v Nitrianskom regióne.