Dana Miňová

Riaditeľka ľudských zdrojov, Svet zdravia

Profesionálnu cestu začala Dana Miňová po ukončení Filozofickej fakulty UK v Bratislave v roku 1996. Do roku 2001 pôsobila ako asistent, neskôr odborný asistent na katedre pedagogiky FiF UK v Bratislave. Od roku 2001 je jej kariéra spätá so starostlivosťou o ľudí v komerčnom biznise.

Spočiatku pôsobila v pozícii manažéra osobného rozvoja v poisťovni UNIQA. Okrem prípravy programov starostlivosti o zamestnancov participovala ako lektor v rámci vzdelávania obchodnej časti spoločnosti. Od roku 2005 pôsobila v IT spoločnosti PosAm, spol. s r.o. Spolu so svojím tímom úseku ľudských zdrojov pripravovala koncepčné rámce a tiež ich uvádzala do života vo všetkých oblastiach HR. V roku 2008 získala spoločnosť PosAm v súťaži „Best Employers“, organizovanej spol. AON HEWITT,  3. miesto v kategórii veľké spoločnosti. V roku 2012 získala spoločnosť PosAm 1. miesto v súťaži „Spoločnosť s najefektívnejším riadením ľudského kapitálu“, v kategórii IT.

Od júla 2013 pôsobí v holdingovej spoločnosti Svet zdravia, a.s., kde vedie úsek ľudských zdrojov. Aktívne participuje na najväčšom projekte zmeny v oblasti zdravotníctva, ktorý na Slovensku realizuje práve táto spoločnosť.

Dana Miňová vo svojej práci uplatňuje princípy učiacej sa spoločnosti, tímovej práce, vyznáva prístup „Human age“ s dôrazom na budovanie dôvery, úcty a rešpektu vo vzťahu s interným zákazníkom.

Popri práci sa venuje svojmu 10-ročnému synčekovi a mužovi, spoločne si radi zabehajú, zalyžujú, zahrajú karty či iné spoločenské hry.