Boris Kapucian

výkonný riaditeľ spoločnosti Excellent Training