Rozvoj ľudských zdrojov 2010

Miesto konania: 
Bratislava

Dňa 19. mája 2010 sa v Hoteli Falkensteiner v Bratislave konalo 2.diskusné fórum manažérov vzdelávania a manažérov ľudských zdrojov na tému "Rozvoj ľudských zdrojov v krízovom období". Cieľom diskusného fóra bolo vytvorenie diskusnej platformy na tému aktuálneho vývoja v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, výmena skúsenosti, pohľadov a názorov a predpokladaného ďalšieho rozvoja v oblasti vzdelávania.

Prednášatelia a účastníci z popredných firiem na Slovensku sa zhodli na tom, že kríza ich prinútila k tvorivosti a otvorila priestor na hľadanie nových riešení v oblasti vzdelávania pracovníkov a motivovala ich k hľadaniu alternatív a k efektívnejšiemu využitiu interných zdrojov v oblasti rozvoja ľudských zdrojov.

 

Manažéri vzdelávania a manažéri ľudských zdrojov mali možnosť priamej diskusie a konfrontácie s prednášateľmi na nasledovné témy:

  • Ako sa zmenila oblasť rozvoja ľudských zdrojov od začiatku krízy? 
  • Aké nové výzvy, príležitosti a alternatívne riešenia v rozvoji HR prinieslo posledné obdobie? 
  • Aké sú perspektívy rozvoja ľudských zdrojov?

Ľubomíra Radosová

HR riaditeľka SPP

Kríza ako výzva – vzdelávanie zamestnancov v čase krízy

Boris Kapucian, riaditeľ, Excellent Training 
Rozvoj ľudských zdrojov v krízovom období – úvodné slovo

 

Ivan Rusko, personálny riaditeľ, van Gansewinkel
Marriages are not always made in heaven
(Strategická úloha HR v procese fúzie a akvizície firiem)

 

Ľubomíra Radosová, riaditeľka sekcie stratégie a politiky ĽZ, SPP
Kríza ako výzva – vzdelávanie zamestnancov v čase krízy

 

Oľga Berecká, senior manažérka vzdelávania a rozvoja, T-Mobile Slovensko
Vytváranie interných platforiem rozvoja: Dočasné riešenie v čase optimalizácie nákladov alebo strategický fokus?

 

Darina Vrbová, vedúca oddelenia vzdelávania a rozvoja ĽZ, Tatrabanka
Leadership Academy – súčasť Talent Managementu

 

Silvia Truchanová, vedúca úseku pre ľudské zdroje, Západoslovenská energetika
Výzvy pre rozvoj leadershipu v čase krízy

 

 

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich aktívnu účasť a plodnú diskusiu.

V prípade otázok nás kontaktujte na: hrda@hrda.sk, tel.: +421 911 79 77 99, alebo si vstupenku môžete priamo zakúpiť cez náš partnerský portál PREDPREDAJ.SK

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Registrácie cez predpredaj

Partneri

Partneri

Mediálni Partneri