Rozvoj ľudských zdrojov 2009

Miesto konania: 
Bratislava

12.3.2009 sa v Bratislave uskutočnila konferencia s názvom ROZVOJ ĽUDSKÝCH ZDROJOV V KRÍZOVOM OBDOBÍ organizovaný spoločnosťou Excellent Training s.r.o. Tento seminár bol venovaný prevažne HR manažérom a špecialistom vzdelávania, kde si mohli v rámci diskusie navzájom vymeniť svoje skúsenosti a názory.

Cieľom seminára bolo:

  • Vytvoriť platformu na výmenu skúseností, inšpirácií a pohľadov na vývoj situácie v rozvoji ľudských zdrojov. 
  • Identifikovať kľúčové oblasti rozvoja ľudských zdrojov v krízovom období. 
  • Poskytnúť priestor na formulovanie argumentov pre zdôvodnenie potreby vzdelávania aj v krízovom období. 
  • Pomenovať manažérske zručnosti pre obdobie krízy.

Hlavné témy:

  • Prehodnocovanie priorít a meniace sa potreby rozvoja ľudských zdrojov
  • Nove výzvy pre manažérov rozvoja ľudských zdrojov
  • Rozvoj manažérskych zručností pre riadenie výkonnosti, internú komunikáciu, motiváciu a angažovanosť pracovníkov v období krízy

Na konferencii vystúpili:

PaedDr. Boris Kapucian – EXCELLENT TRAINING 
"Rozvoj ľudských zdrojov v krízovom období – úvodné slovo"

 

RNDr. Ivan Rusko, Msc. – APOLLO zdravotná poisťovňa 
"Krízový režim vo firme. Má HR právo na neúspech?"

 

RNDr. Igor Stano – ALCATEL-LUCENT SLOVAKIA 
"Hľadanie vnútorných zdrojov rozvoja pracovníkov"

 

PhDr. Jan Bartoš – GROUP 4 SECURICOR 
"Od talentu manažmentu k tvorbe politiky a riadeniu rozvoja HIPO zamestnancov"

 

Ing. Zuzana Križanová – TRW STEERING SYSTEMS SLOVAKIA 
"Vzdelávanie a osobný rozvoj ako MOTIVÁCIA v čase krízy"

 

PaedDr. Vladimír Ušák – EXCELLENT TRAINING 
"Príklady rýchlej návratnosti investícii do vzdelávania"

 

Mgr. Eliška Bihariová – ANGLICKÁ ŠKOLA 
"Efektívne využitie času pri výučbe anglického jazyka"

 

Cenník platný na jednotlivé workshopy, ako i zvýhodnené permanentky, vrátane vstupu na konferenciu nájdete tu.

Kontaktujte nás na: hrda@hrda.sk, alebo na: +421 911 79 77 99, alebo si vstupenku môžete priamo zakúpiť cez náš partnerský portál PREDPREDAJ.SK

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Registrácie cez predpredaj

Partneri

Partneri

Mediálni Partneri