Články a rady HRDA

 
2 dec 2016
Obchod nás baví. A baví nás aj hrať sa, smiať sa, tvoriť a byť na chvíľu umelcami. Tvoriť nielen tak hocičo, ale rovno stratégiu. Že vám to nedáva zmysel? Tak vám opäť poodkryjem kúsok z nášho umenia a práce s ľuďmi v spoločnosti METRO.
12 aug 2016
8 apr 2016
Hrá v dnešnej dobe certifikácia projektových manažérov dôležitú úlohu? Ako rozvíjať rôzne skupiny v rámci medzinárodnej komunity, ktorej zloženie sa dynamicky mení?
15 mar 2016
HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Nepremeškajte možnosť zúčastniť sa už 7. ročníka Konferencie HR Development Academy: Rozvoj ľudských zdrojov 2016. Každý rok prinášame tie najaktuálnejšie trendy v oblasti HR. 
14 mar 2016
Skauti dostávajú za zásluhy odznaky, dospelí si zase obkladajú mená titulmi. Predajné organizácie používajú na porovnanie výkonnosti nástenky. Zamestnanec mesiaca je ocenenie pre toho, kto má najväčší úspech. Body dávame aj majiteľom vernostných kariet. Sú to vlastne také malé firemné hry. Avšak tie najúspešnejšie hry majú veľmi zaujímavý dej a návykový herný cyklus.
9 mar 2016
HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Nepremeškajte možnosť zúčastniť sa už 7. ročníka Konferencie HR Development Academy: Rozvoj ľudských zdrojov 2016. Každý rok prinášame tie najaktuálnejšie trendy v oblasti HR. 
25 feb 2016
Cieľom HR Development Academy je prinášať aktuálne informácie pre všetkých, ktorý sa profesionálne venujú oblasti rozvoja ľudských zdrojov, predstaviť zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie a poskytnúť inšpirácie a praktické skúsenosti renomovaných odborníkov z významných firiem.  
29 jan 2016
  Trh práce je len jeden, takmer každý z nás je teoreticky v jednom okamihu kandidátom, súčasným i bývalým zamestnancom.  Podľa prieskumov: až 85% súčasných zamestnancov je zároveň na trhu práce 25% si hľadá nové zamestnanie aktívne a 60% pasívne len 15% je úplne spokojných so svojim zamestnaním a meniť zamestnávateľa nehodlá.
4 dec 2015
 
20 nov 2015
Podniky posilňujú efektivitu svojich procesov, produktivitu práce a výkonnosť oddelení a zamestnancov. Jedna z ciest vedie cez motiváciu prostredníctvom odmeňovania výkonu. V našej spoločnosti Camfil s.r.o. Levice sme odmeňovací systém zacielili na budovanie výkonnosti a využili sme pritom zaujímavú koncepciu, ktorá priniesla výsledky. Začať treba definíciou úžitku
2 sep 2015
Ako správne zaviesť postupy agilného radenia do procesov spoločnosti? Je metodika agilného riadenia správnou voľbou pre riadenie výkonnosti zamestnancov? Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete odpoveď už 24. Septembra 2015. HR Development Academy má pre Vás opäť atraktívny workshop!
24 aug 2015
Úspešný projekt HR Development Academy Vám aj tento rok ponúka atraktívny program na tohto ročnú jeseň/zimu! Ako vždy Vám prinesieme aktuálne informácie, ktoré sa profesionálne zaoberajú oblasťou rozvoja ľudských zdrojov a poskytneme inšpirácie a praktické skúsenosti renomovaných odborníkov z významných firiem.           
4 aug 2015
  Využite možnosť stráviť aj túto jeseň/zimu s HR Development Academy. Jesenný balík HRDA 2015 je tu!  
27 máj 2015
Vrátili ste sa z konferencie a určite minimálne jeden z rečníkov hovoril o tom, že kľúčová aktivita, ktorá oddeľuje úspešné firmy od neúspešných, je talent management program. Nadšene a odhodlane hľadáte viac informácii. Natrafíte na rôzne modely a prístupy, moderné nástroje, ktoré sľubujú, že práve oni najviac prispejú k rozvoju talentov vo vašej firme.
9 apr 2015
19.3.-20.3.2015 sme sa stretli už pri 6. ročníku konferencie Rozvoj ľudských zdrojov v štedrých priestoroch Slovenskej sporiteľne.
27 mar 2015
  Niet pochýb, že performance management je jedným z kľúčových procesov riadenia výkonnosti organizácie. Stanovovanie cieľov a následne sledovanie a vyhodnocovanie ich plnenia je alfou a omegou fungovania organizácií. 
10 mar 2015
  Talent  manažment je stálicou v spoločnostiach podporujúcich cielený  rozvoj zamestnancov. Ako však zabezpečiť, aby bol  talent manažment prínosný dlhodobo?   
10 mar 2015
  V súčasnej dobe je na zamestnancov kladený enormný tlak- časový, výkonnostný, interpersonálny a intrapersonálny. Vzniká nevyhnutná potreba osvojenia zručností, ktoré zamestnancom pomôžu udržať si nad enormným  tlakom nadhľad, zrelý postoj k sebe samému a k druhým. Zvýšenie subjektívnej pohody a vnútornej stability vplýva na spôsob akým pristupujeme k práci, komunikujeme, riešime problémy, teda veľa získava aj samotný zamestnávateľ.
30 jan 2015
S novou sezónou sme pre Vás v HR Development Academy pripravili výhodný balík HRDA 2015!    
22 jan 2015
Ak napíšete do vyhľadávača skovo “koučing”, možete dlhé hodiny klikať na odkazy a zisťovať čo všetko koučing je, prípadne nie je a tiež zistíť, že koučovať možno akúkoľvek ľudskú činnosť od sexuálneho života po kariérny rast a možno tiež nadobudnete pocit akejsi trendy bubliny.
13 jan 2015
Personálny marketing v súčasnosti predstavuje populárnu časť v oblasti personálnych činností. Predstavuje spôsob, koncepciu a proces získavania pracovných síl z externého,  ale aj  vnútorného prostredia. Boj o kvalitných zamestnancov sa stal pre spoločnosti  nevyhnutným, pokiaľ tieto chcú obstáť v konkurenčnom boji. Začína procesom získavania a náboru nových pracovných síl, kedy spoločnosti komunikujú svoju pracovnú ponuku rôznymi spôsobmi a viacerými médiami (web, printové média, sociálne siete atď).
4 dec 2014
Spoločnosti  v súčasnej dobe pôsobia v  neustále meniacom sa prostredí. Schopnosť firmy konkurovať na trhu je určená jej flexibilitou a rýchlosťou s akou sa dokáže prispôsobovať zmenám. Potrebuje však takých lídrov, ktorí vedia promptne reagovať na meniace sa prostredie, prinášajú inovácie a dokážu viesť, motivovať a stabilizovať svojich podriadených aj v neistých podmienkach.
21 nov 2014
Employer branding, budovanie značky zamestnávateľa alebo tvorba imidžu. Nech už použijeme ktorýkoľvek z týchto názvov, stále ide o jedno a to isté – ako zaujať potenciálnych zamestnancov a vyvolať v nich emócie, u existujúcich zamestnancov podporiť dôveru vo firmu, v ktorej pracujú a zvýšiť ich lojalitu. Táto téma čoraz viac rezonuje medzi zamestnávateľmi a mnohé spoločnosti si začali uvedomovať jej nevyhnutnosť. Nestačí sa však iba vedieť dobre predať alebo ukázať v nepravdivo krásnom svetle.
21 nov 2014
Veľa spoločností nepovažuje riadenie znalostí za dôležitú oblasť. Dôvodov je hneď niekoľko: buď si nemyslia, že by sa danou problematikou mohli, prípadne mali zaoberať, zámerne sa tzv. Knowledge managementu vyhýbajú, alebo len nevedia "ako na to." Avšak za úspechom každej firmy stojí v pozadí práve riadenie znalostí.
13 nov 2014
V poslednom období sa spoločnosti stretávajú s viacerými problémami. Ľudia nemajú dostatočnú motiváciu, upadá pracovná morálka, vytvára sa nezdravý vzťah zamestnancov k firme, stagnuje ich produktivita. A stále je veľa organizácií odmeňujúcich pracovníkov podľa výkonu.
16 okt 2014
Našim údelom, teda údelom personalistov, sú „technikálie,“ odmeňovania, ktoré tak často riešime. Sú to rôzne rozpočty, platové analýzy, medziročné porovnania v rôznych granularitách a iné plány.
25 sep 2014
Pokiaľ proces riadenia ľudí vo firme myslíte naozaj vážne, časom budete musieť implementovať určitý systém na riadenie ich výkonnosti. Ibaže čo je a čo nie je potrebné merať, aby úsilie nakoniec nebolo kontraproduktívne? 
25 sep 2014
Zvyknete rozmýšľať nad odpoveďou? Máte premyslené, akoby ste postupovali ak by nastala takáto situácia? Máte vyriešenú otázku nástupníctva vo vašej firme? Kto prevezme funkciu a stopercentne nahradí chýbajúci článok?
12 dec 2013
Dôležitým faktorom, ktorý pôsobí na  firemnú kultúru je angažovanosť pracovníkov podniku. Podľa najnovšieho prieskumu inštitútu Gallup je len 13% zamestnancov angažovaných v práci. Prieskum prebehol v 142 krajinách sveta. Určite sa už každý z vás stretol so zamestnancami, ktorých práca nenapĺňa, mnohokrát i demotivuje. Ako táto skutočnosť ovplyvňuje firemnú kultúru spoločnosti.
12 dec 2013
Dnešným svetom vládnu informácie. Je to možno klišé, ale zároveň aj holá pravda a najmä realita pre každého z nás a pre každého jedného zamestnávateľa.
21 okt 2013
Často zabúdame na základnú vec a to, že všetky dosiahnuté výsledky v rámci firmy sú výsledkom jednotlivých ľudí, ich výkonu, zaangažovanosti, vzdelania a motivácie. 
16 okt 2013
Ján Filc je jedným z našich najúspešnejších hokejových koučov v histórii. Jeho život sa však nespája iba s hokejom. Ako riaditeľ obchodnej spoločnosti má bohaté skúsenosti s manažovaním viac ako 60 zamestnancov. Ako sa sám vyjadril, dôsledky dobrých či horších rozhodnutí sa v pracovnom živote nedostavia tak rýchlo ako v športe.
17 sep 2013
Keď sa pred 15 rokmi začínala na Slovensku naplno rozvíjať oblasť HR týkajúca sa  vzdelávania a rozvoja, začali mnohé spoločnosti zavádzať novinky v rámci vzdelávania a rozvoja systémom podľa hesla: "je to trendy, majú to iné spoločnosti, potrebujeme to aj my".
20 sep 2012
Zmenu mnohokrát vnímame ako záťažovú situáciu, no na druhej strane ide v podstate o príležitosť. Či už patríme k tým, ktorí ich vyhľadávajú alebo nie, v súčasnej dobe už neexistuje na trhu spoločnosť, ktorá by pod tlakom konkurencie nemusela aspoň z časti meniť svoje zabehnuté postupy či procesy.  
27 mar 2012
Zo všetkých definícií generácie Y je najviac vystihujúca tá bez slov - za vznikom pojmu označujúceho generáciu majúcu v dátume narodenia rok 1980 a viac (zdroje sa samozrejme líšia a hranica sa posúva) nám stačí predstaviť si os X a os Y. Vyzerá to tak, že nová generácia X, ktorá nahrádza tú povojnovú – „baby boomers“ – prináša do sveta rýchlo letiacu a netrpezlivú kolmú os, po ktorej rýchlo šplhajú súčasní „business boomers.“
27 mar 2012