Nové formy vzdelávania

Nadväzujúc na úspešné dva workshopy sa v júnovom termíne uskutočnil v bratislavskom hoteli Falkensteiner Bratislava**** tretí workshop pod názvom Nové formy vzdelávania.

So svojim skúsenosťami so zavádzaním nových foriem vo vzdelávaní sa prišli podeliť:

>   Boris Kapucian, výkonný riaditeľ spoločnosti Excellent Training
Nové forrmy vo firemnom vzdelávaní

>   Radovan Mrlák, tréner a konzultant 
Možnosti rozvoja ľudského potenciálu v profesnej oblasti

>   Emil Suchánek, tréner, profesionálny kouč a konzultant
Rozvoj koučovacích aktivít v praxi slovenských firiem

Prítomní účastníci - personálni manažéri, manažéri a špecialisti vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov z firiem z oblasti energetiky, financií, informačných technológii, telekomunikácii, automobilového priemyslu, obchodných komôr, organizácií štátnej a verejnej správy vysoko ocenili kvalitu príspevkov i spíkrov. Konkrétne praktické skúsenosti boli veľmi užitočné a inšpirujúce, pri všetkých príspevkoch prebiehala plodná diskusia.

Ešte raz všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšie pokračovanie HR Development Academy 2011 na jeseň tohto roku.

Harmonogram nasledujúcich 1-dňových workshopov HR Development Academy 2011:

14.09. Manažment zmeny

13.10. Riadenievýkonnosti

10.11. Znalostný manažment

08.12. Plánovanie nástupníctva a rozvoj talentov

Vo februári 2012 sa uskutoční v partnerstve s denníkom Hospodárske noviny konferencia Rozvoj ľudských zdrojov zameraná na rekapituláciu uplynulého obdobia, aktuálny stav a nové trendy a perspektívy rozvoja ľudských zdrojov na Slovensku.

Boris Kapucian

výkonný riaditeľ spoločnosti Excellent Training

Nové forrmy vo firemnom vzdelávaní

Radovan Mrlák

tréner a konzultant

Možnosti rozvoja ľudského potenciálu v profesnej oblasti

Emil Suchánek

Excellent Training

Rozvoj koučovacích aktivít v praxi slovenských firiem

 

 

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Registrácie cez predpredaj

Partneri

Partneri

Mediálni Partneri