HR Development Academy
Séria workshopov a konferencií

Workshopy

HR DEVELOPMENT ACADEMY je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Počas diskusie vzniká množstvo podnetov a inšpirácií pre skvalitňovanie práce prítomných účastníkov.

Aktuality vo svete HR

Cieľom HR Development Academy je prinášať aktuálne informácie pre všetkých, ktorí sa profesionálne zaoberajú oblasťou rozvoja ľudských zdrojov, predstaviť zmeny a trendy, ktoré aktuálne formujú odvetvie a poskytnúť inšpirácie a praktické skúsenosti renomovaných odborníkov z významných firiem.

Konferencie

Bratislava
19.03.2015
Bratislava
16.05.2013
Bratislava
27.03.2012
Bratislava
19.05.2010
Bratislava
12.03.2009

Pripravujeme