Typológia zákazníka a psychológia predaja

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Spoznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja.

Osvojiť si behaviorálnu typológiu zákazníkov.

Osvojiť si taktiky predaja s jednotlivými typmi zákazníkov.

Precvičiť si postupy efektívneho predajného rozhovoru.

Cieľová skupina: 

Obchodní zástupcovia
Obchodní manažéri
Reprezentanti
Predajcovia

Obsahové zameranie: 

Behaviorálna typológia zákazníka

Taktika predaja jednotlivým typom zákazníkov Identifikácia potrieb zákazníka

Prezentácia ponuky

Identifikácia a ošetrenie námietok

Tvorba dohody

Uzavretie obchodu

Cena bez DPH: 

210.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania