Transfer znalostí do praxe

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Stáva se vám, že účastníci po školení nevyužívajú novozískané znalosti v praxi? NEFUNGUJE TRANSFER


Pracovník nemá po dvojdňovom školení „Timemanagement“ preukázatelné výsledky v práci s časom? NEFUNGUJE TRANSFER

Keď nestačí dvojdňové školenie na rozvoj zručností, ako teda dosiahnuť skutočný rozvoj?

Odpovede na tieto otázky získate na našom seminári.

pre manažérov
HR manažérov a vzdelávačov

Obsahové zameranie: 

Získate skúsenosti z „transféru znalostí do praxe“ v rôznych spoločnostiach, ako podporiť prenos znalostí, aby viedli ku skutočnému zlepšeniu zručností, aby sa nové znalosti preukázali vo výkone.

Program

Základné princípy "učenia sa"
• vysvetlenie pojmov "rozvoj" a "učenia sa"
• transfer poznatkov do praxe - princípy fungovania
• organizačné vs. tréningová opatrenia na zlepšenie zručností

Transfer poznatkov do praxe v konkrétnych príkladoch
• Prezentačné zručnosti - Hodnotenie pracovníkov - Riadenie podľa cieľov - Obchodné zručnosti

Rôzne druhy "transferové​ých" aktivít
• príklady aktivít, ktoré napomáhajú prenosu poznatkov do praxe
• ako pripraviť kurz, aby podporil následný transfer znalostí do praxe
• "záväzky účastníkov po kurze"
• ako pracovať s "akčným plánom"

Príklady z praxe účastníkov kurzu
• pripravte si vlastné skúsenosti - spoločne spracujeme návod, ako podporiť transfer u Vás!

Spôsoby merania "mäkkých zručností"
• základné teórie merania a ukážky na praktických príkladoch

 

Lektorom kurzu je Pavel Zmeškal.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania