Tímová spolupráca

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Základným predpokladom úspešného zvládnutia nárokov na riadenie ľudí v komerčnom a nekomerčnom sektore je efektívna tímová spolupráca.

Tvorba tímov a  riadenie ľudí, však vyžaduje prax a v neposlednom rade  znalosti a zručnosti. Kurz Tímová Spolupráca bol zostavený tak, aby ste v krátkom čase získali všetky dôležité informácie o riadení tímov a mali možnosť vyskúšať si jednotlivé techniky riadenia, potrebných na efektívne fungovanie tímu, z pozície lídra. 80% aktivít tohto kurzu je zameraných na praktické testovanie nových techník formou skupinovej spolupráce a  role-playing metód.

Obsahové zameranie: 

Úvod do líderstva

 • Ktoré zoskupenie ľudí považoval za tím a ktoré nie?
 • Líder versus manažér, kde sa nachádzam ja?
 • Aká veľkosť tímu je optimálna?

Základná charakteristika tímu

 • Aké sú funkcie tímu?
 • Aké sú výhody tímovej spolupráce a ako ich využiť?
 • Aké sú slabiny tímovej spolupráce a ako ich eliminovať?

Vízia, ciele, plány a JOY efekt

 • Je vízia v tímovej spolupráci dôležitým prvkom?
 • Druhy cieľov, plány a úlohy, ako ich používať v rámci tímovej spolupráce
 • JOY efekt a pozitívny prístup v (ne)riadení tímu

Role v tíme

 • Kto môže byť líder?
 • Tímové role
 • Ako vyberať členov tímu?
 • Ako realizovať zmeny v tíme?

Proces tímovej spolupráce a efektivita tímu

 • Ako funguje synergický efekt
 • Aké sú podmienky efektívnej tímovej spolupráce?
 • Čo ohrozuje spoluprácu tímu (prekrastinácia)?

Techniky tímovej spolupráce

 • 10 praktických techník pre tímovú spoluprácu
 • Viete ako hľadať nápady?
 • Ak už máte nápad ako ho posúdiť?
 • Ako dať priestor na posúdenie nápadu v rámci tímu?
 • Ako tvoriť konsenzus?

Aká je moja rola v tíme - TEST

Záver a zhodnotenie

 • vyhodnotenie kurzu
 • certifikácia

 

Lektorom kurzu je Dušan Káčer.

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania