Time management

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

9:00 - 17:00

Cieľ tréningu: 

Účastníci sa naučia plánovať svoj i zverený čas, určovať priority úloh, rozpoznávať situácie, kedy je možné delegovať úlohy a odmietať časovo nesplniteľné úlohy

Absolvovaním tréningu sa zvýši profesionalita a efektivita práce účastníkov

Cieľová skupina: 

manažéri
Všetkým, ktorí majú problém s plnením úloh, pretože majú pocit, že deň je krátky a tým, ktorí chcú sa chcú dozvedieť, ako skutočne pracovať s časom efektívne
Asistentkám, ktoré organizujú pracovný plán nadriadeným
Riaditeľom, konateľom, majiteľom, lídrom,
Obchodníkom, konzultantom, reprezentantom
Líniovým manažérom
Vedúcim pracovníkom na rôznych úrovniach riadenia

Obsahové zameranie: 

Koncept time managementu

Ako bojovať so zlodejmi času

Nástroje analýzy hospodárenia s časom

Aktívne plánovanie, dlhodobé a krátkodobé plánovanie

Nástroje dlhodobého plánovania, nástroje krátkodobého plánovania

Ako stíhať termíny

Určovanie priorít

Riadenie seba v čase

Ako povedat „nie“

Delegovanie úloh

Základy stresmanažmentu

Cena bez DPH: 

210.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania