Telesales

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

prostredníctvom aktívneho sociálneho učenia posilniť zručnosti obchodnej komunikácie s klientmi pri telefonickom predaji a telefonickej komunikácii

Cieľová skupina: 

Obchodníci
Obchodní manažéri
Predajcovia
všetci, ktorí majú záujem naučiť sa, ako efektívne komunikovať pri predaji cez telefón

Obsahové zameranie: 

príprava predaja

formy a nástroje predaja, predajná taktika

základné pravidlá prvého kontaktu

zásady optimálnej, tvorivej komunikácie po telefóne

zvládanie a prekonávanie námietok

efektívne ovplyvňovanie

uzatvorenie zmluvy

typológia klientov

verbálny prejav v telefóne

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania