Strategický manažment

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o tvorbe a implementácii stratégie firmy a zdokonaliť ich zručnosti pre efektívne zvládnutie týchto procesov.

Cieľová skupina: 

manažéri
Vedúci pracovníci
Obchodníci
všetci, ktorí sa chcú naučiť myslieť strategicky a túto stratégiu implementovať do praxe
lídri

Obsahové zameranie: 

stratégia, strategický manažment a plánovanie

strategické ciele

analýza externého prostredia – príležitosti a ohrozenia

analýza firmy – silné a slabé stránky

kritické faktory úspechu

strategický manažment – konkurenčné výhody

riadenie orientované na zákazníka

diverzifikácia firemnej orientácie

globalizácia riadenia

implementácia stratégie

strategická kontrola

zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov tvorby a implementácie strategických rozhodnutí

príprava akčného plánu pre ďalší osobný a firemný rozvoj

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania