Som nákupca, som súčasťou hodnototvorného reťazca

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Obchod je dobrý vtedy, keď sú spokojné všetky strany.

Efektívne dospieť k obchodnej dohode vďaka porozumeniu samému sebe a obchodnému partnerovi.
Vyjednať najlepšie podmienky.
Jasná dohoda bez konfliktov.

Cieľová skupina
Pracovníci nákupných oddelení
nákupcovia
vyjednávači zmluvných podmienok
Obchodníci ktorí chcú poznať zručnosti nákupcov a tak byť efektívnejší...

Obsahové zameranie: 

 

 • Komunikácia – neverbálna a verbálna
 • Transakčná analýza – dohoda win : win
 • Dve uši a jedny ústa
 • Reflexia
 • Efektívne riešenie námietok
 • Ako vyjednať najlepšie podmienkymartinovicovaeva.jpg
 • Extrémne negociácie (výsledok spolupráce US Army a Harward University)
 • Black list a White list dodávateľov
 • Audit dodávateľov
 • Nákupné mantry
 • e-aukcie
 • Riešenie konfliktov
 • Akčný plán rozvoja – aplikácia nových znalostí a zručností v praxi.

Nácvik zručností, videotréning, spätná väzba

 

Lektorom kurzu je Eva Martinovičová.

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania