Sociálne spôsobilosti na projektové riadenie podľa SPS 3 - MODUL III. *NOVINKA*

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Vzdelávanie v oblasti odborných, sociálnych spôsobilostí podľa SPS 3:

 • vzdelávanie je prioritne orientované a adresované pre projektových manažérov, manažérov programov, členov projektových tímov, manažérov organizácií, študentom a záujemcom o projektové riadenie 
 • 3 samostatné moduly odborného z´vzdelávania v oblasti sociálnych spôsobilostí - použiteľné pre riadenie projektov manažérmi, členmi tímu a ostatných zainteresovaných strán
 • znalosti a zručnosti sociálnych spôsobilostí sú dôležitou protiváhou technických spôsobilostí zvládnutia prostredia ( podľa IPMA ).

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti.

Obsahové zameranie: 

MODUL III.

 

 VYJEDNÁVANIE A ROKOVANIE

Ide o schopnosť manažéra projektu zohľadniť záujmy iných, vymieňať si argumenty a pracovať na riešeniach, vzájomne prijateľných pre všetkých.

 

 • úvod do problematiky - prečco skúmať protistranu
   
 • typológia vyjednávačov - podľa preferencií, typológia vyjednávačov - podľa orientácie
   
 • podnikateľ, bavič, mysliteľ alebo partner
   
 • obávať sa, alebo neobávať protistrany - trocha psychológie neuškodí
   
 • stratégie a taktiky vo vyjednávaní - mäkké a tvrdé taktiky
   
 • taktiky protistrany a ako im odolávať - čo robiť 
   

 

KONFLIKTY A KRÍZY

Ide o rozdiely medzi protichodnými záujmami, alebo nerozumejúcimi si osobami v samotnom porjekte, ktoré tak môžu celkový projekt ohroziť.

 

 • rozpor a konflikt, konfliktné situácie, správanie znepriatelených strán, podmienky vzniku konfliktu
   
 • konštruktívne a deštruktívne konflikty, spôsoby reakcie na konflikty
   
 • riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody a nevýhody
   
 • zvládanie hnevu, agresivity, nátlaku a manipulácie v konflikte
   
 • zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov / asertivita
   
 • spätná väzba a vyhodnocovanie účinnosti a efektívnosti vzdelávacej aktivity
   
 • modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií
   
 • riadená diskusia, spätná väzba

 

SPOĽAHLIVOSŤ

Ide o schopnosť manažéra projektu dodržať to, čo sľúbil v čase a kvalite, dohodnutom medzi partnermi.

 

 • spoľahlivosť v projektovom manažmente
   
 • kvalita, dohody, spolupráca medzi projektovými partnermi

 

ETIKA

Schopnosť manažéra projektu uplatniť súbor pravidiel správania sa jednotlivcov, alebo skupiny, prijatých určitou spoločnosťou, voči všetkým v rámci projektu.

 

 • tématika etiky v projektovom manažmente
   
 • preverenie hodnôt v projektovom manažmente
   
 • rozhodovanie v projekte na zákalde etických dilém
   
 • prosociálnosť ako silný rys projektového manažéra

 

UZNÁVANIE HODNOT

Vedieť vnímať záujmy ostatných, komunikovať s nimi a byť otvorený voči iným názorom, hodnotovým charakteristikám, alebo etickým štandardom.

 

 • uznávanie hodnotových postojov v projektovom manažmente
   
 • komunikácia na základe systémov hodnôt

 

 

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania