Sociálne spôsobilosti na projektové riadenie podľa SPS 3 - MODUL II. *NOVINKA*

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Vzdelávanie v oblasti odborných, sociálnych spôsobilostí podľa SPS 3:

 • vzdelávanie je prioritne orientované a adresované pre projektových manažérov, manažérov programov, členov projektových tímov, manažérov organizácií, študentom a záujemcom o projektové riadenie 
 • 3 samostatné moduly odborného z´vzdelávania v oblasti sociálnych spôsobilostí - použiteľné pre riadenie projektov manažérmi, členmi tímu a ostatných zainteresovaných strán
 • znalosti a zručnosti sociálnych spôsobilostí sú dôležitou protiváhou technických spôsobilostí zvládnutia prostredia ( podľa IPMA ).

 

CIEĽOVÁ SKUPINA:

Každý kto chce zlepšiť svoje osobnostné a odborné zručnosti.

 

Obsahové zameranie: 

MODUL II.

 

ASERTIVITA

Schopnosť manažéra projektu odovzdať svoje osobné názory presvedčivo, silou argumentu a autority, nie však silou postavenou len na hierarchii.

 

 • rozvoj osobnosti v medziľudských vzťahoch
   
 • asertívna filozofia
   
 • test asertívneho správania
   
 • nácvik asertívnych techník
   
 • podstata a príčiny konfliktov
   
 • konflikt versus rivalita
   
 • pozitívne výsledky konfliktov
   
 • negatívne výsledky konfliktov
   
 • stratégie ako riešiť konflikt

 

SEBAOVLÁDANIE

Zručnosť systematicky a disciplinovane zvládať každodennú prácu, meniace sa požiadavky a stresové situácie.

 

 • umenie disciplíny a sebaovládania v projektovom riadení
   
 • rozvíjanie sústredenosti a koncentrácie

 

USPOKOJOVANIE

Schopnosť odbúravať napätie a stres v ťažkých a zložitejších situáciách.

 

 • timemanažment a stres manažment v projektovom manažmente
   
 • techniky relaxácie

 

OTVORENOSŤ

Vlastnosť vyvolávať v iných pocit, že sa môžu otvorene prejaviť ( vkladať návrhy, pripomienky a podnety v rámci projektu).

 • otvorenosť a autentickosť
   
 • EQ v projektovom riadení
   
 • ako otvorene komunikovať a prezentovať
   
 • návrhy, pripomienky a podnety

 

TVORIVOSŤ

Schopnosť myslieť a konať originálne s predstavivosťou. Schopnosť tvoriť nové koncepcie, myšlienky a nápady.

 • kreativita a tvorivosť
   
 • brainstorming
   
 • myšlienkové mapy
   
 • tréning mysle a pamäti
   
 • rozvíjanie mentálneho potenciálu

 

 

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania