Riadenie vzťahov so zákazníkmi

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

spoznať skutočné prínosy CRM(Customer Relationship Managment)- Riadenia vzťahov so zákazníkmi a ich následná aplikácia do praxe

Cieľová skupina: 

Obchodníci
Obchodní manažéri
pracovníci, ktorí majú na starosti dlhodobú komunikáciu so zákazníkmi
všetci, ktorí majú záujem naučiť sa, ako riadiť vzťahy so zákazníkmi, aby spolupráca trvala čo najdlhšie a prinášala požadované výsledky

Obsahové zameranie: 

CRM voči ostatným marketingovým postupom

rozhodujúce faktory pre zvládnutie CRM

spomaľujúce faktory zavádzania CRM

dlhodobé poznanie zákazníka ako dominantný faktor

implementácia CRM v praxi

čo môžeme urobiť dnes pre uspokojenie zákazníka

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania