Riadenie pracovného výkonu zamestnancov

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Účastníci získajú informácie týkajúce sa riadenia pracovného výkonu

Oboznámia sa s metódami a kritériami hodnotenia Ako viesť hodnotiaci rozhovor

Riaditelia, Manažéri
Zástupcovia, vedúci pracovníci
Personalisti, pracovníci HR oddelenia
Tým lídri

Obsahové zameranie: 

Význam riadenia pracovného výkonu zamestnancov

Základné charakteristiky riadenia pracovného výkonu

Neformálne a formálne hodnotenie zamestnancov

Meranie výkonnosti zamestnancov a kritériá hodnotenia pracovného výkonu

Metódy hodnotenia zamestnancov a špecifiká hodnotiacich metód

Výsledok hodnotenia zamestnanca

Hodnotiaci rozhovor – ako sa pripraviť

Význam hodnotenia pre zamestnanca, pre nadriadeného a pre organizáciu

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania