Riadenie marketingu a predaja

Oblasť vzdelávania: 

Obchodnícke zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

rozšíriť poznatky účastníkov kurzu o procesoch riadenia marketingu a predaja vo firme a zdokonaliť ich zručnosti pre efektívne zvládanie týchto procesov

Cieľová skupina: 

Obchodníci
Obchodní manažéri
Marketingoví pracovníci
všetci, ktorí majú záujem naučiť sa ako efektívne využívať procesy riadenia marketingu a predaja

Obsahové zameranie: 

význam marketingu pre konkurencieschopnosť firmy

princípy tvorby marketingového plánu

potreby a rozhodovanie zákazníka

strategický predaj

taktický predaj

operatívny predaj

zručnosti potrebné pre efektívny predaj

kvalita výrobkov a jej vplyv na marketing a predaj

zvyšovanie efektívnosti a kvality procesov marketingu a predaja

 

Lektorom kurzu je Marián Hains.

Cena bez DPH: 

265.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania