Projektový manažment

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

Zámerom tréningu je naučiť účastníkov zjednotiť navzájom úlohu, jednotlivca a skupinu pre spoločné dosiahnutie vytýčených cieľov projektu a celkového podnikateľského zámeru firmy, pri rešpektovaní zásad projektového manažmentu.

Cieľová skupina: 

Riadiaci pracovník
Manažér
Projektoví manažéri
Pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o moderné projektové riadenie

Obsahové zameranie: 

Charakteristiky, zásady a princípy projektového manažmentu

Definícia a charakteristiky projektu

Projektové plánovanie

Proces riadenia realizácie projektu

Finančný manažment projektu

Postupy riadenia prípravy a realizácie projektu

Riadenie realizácie projektu (s cieľom zachovať balans medzi časom, nákladmi a kvalitou)

Ekonomické a finančné prepočty projektu (rozpočet, náklady, cash-flow)

Kontrola postupu realizácie projektu, aktualizácia projektových plánov

Záverečné vyhodnotenie projektu

• sociálne aspekty manažmentu projektu

• kontrola projektu

• efektívna komunikácia – aktívne počúvanie, empatia, asertívne presadzovanie sa a ovplyvňovanie druhých, predchádzanie a riešenie konfliktov

• tímová spolupráca

• zloženie projektového tímu, budovanie a riadenie tímu

• riešenie problémov, rozhodovanie a práca v tíme

• stres a relaxácia, stresory, - symptómy a dôsledky stresu, - predchádzanie a eliminácia stresu pri realizácii projektov

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania