Profesionálna asistentka I.

Oblasť vzdelávania: 

Soft skills

Čas konania: 

9:00 - 17:00

Cieľ tréningu: 

Prostredníctvom aktívneho sociálneho učenia poukázať na dôležitosť prvého kontaktu klienta s firmou a naučiť účastníčky tréningu efektívne organizovať svoju prácu, komunikovať a vytvárať primerané vzťahy na pracovisku, upravovať obchodné a vnútropodnikové písomnosti v súlade s platnými normami.

Cieľová skupina: 

Asistentky manažérov
Office managerky
Organizační pracovníci
Serkretárka

Obsahové zameranie: 

 • dôležitosť prvého kontaktu
 • etiketa v osobnom styku
 • sebaprezentácia a prezentácia firmy
 • osobný kontakt, prijímanie hostí a návštev
 • základné pravidlá pri telefonickom rozhovore
 • organizácia práce a pracovného času
 • plánovanie zasadnutí a stretnutí
 • vedenie agendy sekretariátu
 • organizácia písomného styku a rôznych druhov úradných stretnutí
 • archivácia písomností
 • interné, obchodné, úradné písomnosti
 • prezentácia firmy na verejnosti v písomnom styku
 • evidencia a archivácie
 • písomnosti obsahujúce utajované skutočnosti
 • praktický tréning písania
 • písanie listov, obálok
 • moderná korešpondencia,fax, mail
 • úprava listov do zahraničia

 

Lektorom kurzu je Alena Ambrózová,pokračovanie dvojdňového kurzu nájdete TU.

Cena bez DPH: 

333.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania