PRINCE2 Foundation

Oblasť vzdelávania: 

Manažérske zručnosti

Čas konania: 

8:30 - 16:30

Cieľ tréningu: 

PRINCE2® Foundation level is for those who need to learn the basics and terminology of PRINCE2®. 

Please note that success in the PRINCE2® Foundation Examination is a pre-requisite for taking the PRINCE2®Practitioner Examination (available separately).

členovia tímu
Projektoví manažéri
Manažéri kvality
Vedúci kancelárie projektov

Obsahové zameranie: 

Duration: 
This is an intensive three day course which includes the PRINCE2® Foundation exam. 

Trainer:Rudolf Christopher Takáč, accredited PRINCE2® Trainer          

Prerequisite: 
There are no prerequisites. There is some pre-course reading which is sent to participants prior to attendance and there will be some evening revision and exam preparation work throughout the course.
 
Training content:
i) Introduction to Projects and Project Management
ii) Elements of PRINCE2:
    The PRINCE2 Principles
    The PRINCE2 Processes
    The PRINCE2 Themes
    PRINCE2 Management Products
iii) Case Study
iv) The PRINCE2 Foundation Certificate Examination

Cena bez DPH: 

910.00€

Registrácia

Pre prihlásenie na tréning/workshop je potrebné aby ste si vytvorili účet, alebo sa prihlásili do Vášho účtu.

Ďaľšie možnosti vzdelávania